آزادی بیان در دموکراسی آمریکا به اندازه ای مهم است که در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده مندرج شده، و شکل های گوناگون بیان مسالمت آمیز را نیز پوشش می دهد.

این ویدیو را تماشا کنید و ببینید آمریکایی ها چگونه بدون ترس از دولت افکار و عقاید خود را بیان می کنند.