آزادی مذهبی: یک اصل بنیادین ایالات متحده

(© Christian Sender/Getty Images)
اعضای جامعه یهودی در ماه می در مکناس، مراکش گرد هم آیند. پادشاهی مراکش در حال بازسازی سایت های میراث یهودی در این کشور است. (© Fadel Senna/AFP/Getty Images)

آزادی مذهبی یک ارزش مهم آمریکایی و یک حق جهانی بشر است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در ۲ ژوئن گفت که این آزادی همچنین یک اولویت حیاتی در سیاست خارجی ایالات متحده است.

بلینکن گفت: “وقتی حق بنیادین هر فرد برای انجام فرائض دینی خود یا عدم پیروی از یک مذهب خاص رعایت شود، مردم می‌توانند بیشتر و به بهترین نحو در موفقیت جامعه خود مشارکت کنند؛ و جوامع در کل در وضعیت بهتری قرار می گیرند.”

او افزود، اما انکار این حق توسط دولت‌ها “اغلب به افزایش تنش، ایجاد تفرقه، و بی‌ ثباتی و مناقشه منجر می‌شود.”

بلینکن هنگام انتشار گزارش بین المللی آزادی مذهبی ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه، این اظهارت را بیان کرد. این گزارش که سالانه منتشر می شود، نقض آزادی مذهبی و اقدامات مثبت دولت ها یا پیشرفت های اجتماعی را دنبال می کند؛ و همچنین تصمیمات مهم ایالات متحده در سیاست خارجی کشور را به اطلاع می رساند.

“آزادی مذهبی نخستین آزادی است که در منشور حقوق قانون اساسی ما ذکر شده است.”

~ آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه

پیشرفت های قابل توجه

چندین کشور در سال ۲۰۲۱  گام های مهمی را برای بهبود آزادی مذهبی برداشتند. چنین نمونه ها عبارتند از:

  • مراکش سایت های میراث یهودی مانند کنیسه ها را بازسازی کرد و تاریخ یهودیت را در برنامه های درسی مدارس خواهد گنجاند.
  • عراق برای اولین بار از پاپ فرانسیس در این کشور استقبال کرد. پاپ در این سفر در چندین شهر مراسم آیین عشای ربانی و مراسم میان ادیانی برگزار کرد.
  • خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور تیمور شرقی متعهد شد که از حقوق همه شهروندان صرفنظر از پیشینه مذهبی آنها دفاع کند.
 (© Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images)
عراق در ۲۰۲۱ از پاپ فرانسیس استقبال کرد. این اولین سفر پاپ به این کشور بود. (© Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images)

بلینکن گفت: “در نهایت، این گزارش در مورد گسترش اینگونه پیشرفت ها در نقاط بیشتری از جهان است.”

آزادی مذهبی هنوز به طور گسترده نقض می شود

برخی از دولت ها همچنان از قوانین کفرگویی و ارتداد برای تبعیض علیه اقلیت های مذهبی استفاده می کنند. دولت های دیگر نمادهای مذهبی، مانند پوشش های مذهبی را محدود می کنند.

بلینکن در اظهارات خود به نمونه هایی از تهدیدات علیه آزادی مذهبی اشاره کرد، از جمله:

  • ارتش برمه مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت علیه مسلمانان روهینگیا شد. همچنین مساجد را ویران کرد، اقدام به هتک حرمت قرآن ها کرد، و به دیگر شکل های سوءرفتار دست زد.
  • اریتره فقط به پیروان چهار مذهب اجازه می دهد فرائض دینی خود را آزادانه انجام دهند.
  • چین به ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسل کشی اویغورها که عمدتاً مسلمان هستند و اعضای سایر گروه های اقلیت قومی و مذهبی ادامه می دهد.

بلینکن گفت: “در همه جوامع، از جمله جامعه خود ما و کشورهای سراسر اروپا، برای مبارزه با اشکال فزاینده نفرت، از جمله یهودی ستیزی و احساسات ضد مسلمانان، باید اقدامات بیشتری باید انجام گیرند.”

 (© Christian Sender/Getty Images)
اعضای یک خانواده روهینگیا که به دلیل اعتقادات مذهبی خود مجبور به فرار از برمه شدند، در ۲۰۱۸ در یک اردوگاه پناهندگان در بنگلادش دیده می شوند. (© Christian Ender/Getty Images)

رشاد حسین، سفیر ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین المللی گفت که هیچ جامعه ای از نقض این آزادی و سوءرفتار مصون نیست.

او گفت: :دولت‌ها باید برای محافظت از افراد آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده دست به اقدام زنند. مذهب می تواند نیروی قدرتمندی برای خیر و خوبی باشد و هرگز نباید برای آسیب رساندن به مردم استفاده شود.”