آزادی های اساسی که در ایران جرم محسوب می شوند

آزادی ها و فعالیت های روزمره بسیاری از مردم سراسر جهان در ایران به زندان منجر می شوند.  رژیم ایران با روالی روزانه کسانی را که تهدیدی علیه مرام سرکوبگرانه خود می داند در پرده “تجمع و توطئه علیه امنیت ملی” و تبلیغ علیه نظام” دستگیر، شکنجه، و محکوم می کند.

به گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده،، “کشورهای عادی اعتراضات قانونی را با خشونت سرکوب نکرده، شهروندان خود یا کشورهای دیگر را با چرائم نیرنگ آمیز به زندان نیافکنده و شکنجه نمی کنند، و محدودیت های شدید بر آزادی های پایه وضع نمی کنند.”

کسانی که در ایران زندگی می کنند ممکن است بخاطر فعالیت های زیر به زندان بیافتند:

  • دفاع از زندانیان
  • شرکت در تظاهرات
  • پیروی از مذاهبی که رژیم به رسمیت نشناخته است
  • دیدار شهروندان دارای تابعیت مضاعف از خانواده و دوستان خود در ایران
  • نشر نظر خود در رسانه های اجتماعی
  • انتقاد از سیاست خارجی رژیم
  • نشان دادن موی سر توسط زنان
  • فعالیت برای حفظ محیط زیست
Chart showing things that can land you in an Iranian prison (State Dept.)
(State Dept.)