آزادی و عدالت برای همه: پیشبرد حقوق دگرباشان جنسی در ایالات متحده

یک مرد و یک زن سالمند در رژه افتخار دگرباشان جنسی (© AP Images)
یک مرد و مادر سالمندش که زیر یک چتر نشسته است و علامتی را در دست دارند که روی آن نوشته شده "مادربزرگ ها برای همجنسگرایان" در رژه افتخار دگرباشان جنسی در ٢۵ ژوئن ۱٩۸٩ از جلوی مقر استون وال در نیویورک رد می شوند. بیست سال قبل از آن، اعتراضاتی در این محل رخ دادند که موجب آغاز جنبش حقوق دگرباشان جنسی شدند. (© AP Images)

جنبش حقوق همجنسگرایان  زن و مرد، دوجنسگرایان، دگرجنس شدگان و افراد بیناجنس +LGBTQI در ایالات متحده بخشی از سنت بزرگتر این کشور برای حصول اطمینان از تضمین حقوق گروه های اقلیتی است.

این سنت با به امضا رساندن قانون حقوق مدنی ۱۸٧۱ توسط پرزیدنت یولیسیس سایمون گرانت آغاز شد. این قانون که در ابتدا برای محافظت از آمریکایی های آفریقایی تبار در مقابل حملات کو کلاکس کلان، یک سازمان پشتیبان برتری نژاد سفید به تصویب رسید، اکنون به عنوان نخستین قانون برای تضمین حقوق گروه کاملی از افراد شناخته می شود.

در حالی که صنعتی سازی در اوایل قرن بیستم افراد بیشتری را از مناطق روستایی به شهرها کشاند، جوامع دگرباشان جنسی در مناطق شهری در سرتاسر ایالات متحده شروع به شکل گرفتن کردند.

در سال ۱٩٢۴، انجمن حقوق بشر که در شیکاگو مستقر است، به نخستین سازمان مدافع حقوق دگرباشان جنسی در ایالات متحده تبدیل شد. بعد از آن انجمن ماتاشین، نخستین سازمان ملی برای دفاع از حقوق همجنسگرایان در ۱۹۵٠، و دختران بیلیتیس، سازمانی برای دفاع از حقوق زنان همجنسگرا در سال ۱٩۵۵ تاسیس گشتند.

در سال ۱٩۶٢، ایلینوی به اولین ایالت آمریکا تبدیل شد که در آن همبستری بین دو فرد بزرگسال و همجنس در حریم خصوصی از فهرست جرایم خارج شد.

اعتراضات استون وال در ٢٧ ژوئن ۱٩۶٩، رویداد تحول انگیزی در تلاش ها برای صیانت از حقوق دگرباشان جنسی بودند و کارزار یک گروه نسبتا کوچک از فعالان را به یک جنبش گسترده گسترش داد.

(© Carlos Rene Perez/AP Images)
فعالان حقوق دگرباشان جنسی پیش از آغاز تظاهرات در ۸ ژوئن ۱٩٧٧در میدان شریدان نیویورک گردهم آمدند. (© Carlos Rene Perez/AP Images)

در سال ۱٩٧۳، انجمن روانپزشکی آمریکا، همجنسگرایی را از فهرست رسمی اختلالات روانی خارج کرد. و در ۱۴ اکتبر ۱٩٧٩، راهپیمایی ملی برای حقوق همجنسگرایان زن و مرد در واشنگتن تقریبا ٧۵ هزار همجنسگرای زن و مرد، دو جنسگرا، افراد دگرجنس شده و متحدان دگرجنسگرایشان حقوق دگرباشان جنسی را به یک مسئله ملی تبدیل ساختند.

طی سی سال گذشته، میلیون ها آمریکایی به این حقیقت پی برده اند که بسیاری از آشناهایشان – همسایه ها، همکاران، دوستان و اعضای خانواده- به این گروه تعلق دارند. این امر، علاوه بر تعریف و تشریح مثبت دگرباشان جنسی در برنامه های تلویزیونی و سینمای آمریکایی باعث شده اند که دگرباشان جنسی به عنوان شهروندان آمریکایی در اجتماع از پذیرش و حمایت بیشتری برای حقوق برابر برخوردار شوند.

نظرسنجی های اخیر مرکز تحقیقات پیو نشان می دهند که به ویژه آمریکایی های جوان تر به طور قابل توجهی از حقوق دگرباشان جنسی پشتیبانی می کنند.

امروزه،  به یمن تصمیم تاریخی دیوان عالی کشور در بیست وششم ژوئن ٢٠١۵ ازدواج همجنسگرایان در سراسر ایالات متحده آمریکا قانونی است. در این تاریخ دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که همه ۵٠ ایالت آمریکا باید برای دگرباشان جنسی جواز ازدواج صادر کنند و ازدواج دگرباشان در سایر ایالات ها را نیز به رسمیت بشناسند

این مقاله قبلاً در ۱ ژوئن ۲۰۲۱منتشر شده بود.