حق آزادی در انتخاب مذهب

۲۷ اکتبر نوزدهمین سالگرد تصویب قانون آزادی مذهبی بین المللی است.  کنگره ایالات متحده این قانون را در سال ۱۹۹۸ به منظور “محکوم کردن خشونت علیه آزادی مذهب و ترویج و کمک به دولت های دیگر برای ترویج حقوق بنیادین آزادی مذهب” از تصویب گذراند.

بنا به گزارش مرکز پژوهش پیو، هفتادوچهار درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با محدودیت های بالا در آزادی مذهب زندگی می کنند.

تصویب قانون آزادی مذهبی بین المللی

این قانون موجب تاسیس دفتر آزادی بین المللی مذهبی در وزارت امور خارجه گردید.  این دفتر آزار و تبعیض جهانی را بررسی و برنامه هایی برای ترویج آزادی مذهب تهیه می کند.

کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۱۶  این قانون را بازنویسی کرد.  متن اولیه قانون با افزودن این عبارت که نه تنها کشورها، بلکه “عناصر غیر دولتی” که به آزار مذهبی می پردازند بازنویسی شد.  این امر شامل داعش که مسئول نسل کشی علیه یزیدی ها، مسیحیان، و مسلمانان شیعه است، و بوکو حرام که هم مسیحیان و هم مسلمانان را در حملات خشونت آمیز خود هدف قرار داده است، می گردد.  این تغییر به رئیس جمهوری امکان می دهد تا در مقابله با گروه هایی که آزادی مذهب را تهدید می کنند دست به اقدام بزند.

پرزیدنت ترامپ، ساموئل برائن بک، فرماندار سابق کانزاس و عضو کنگره را به نامزدی مقام سفیر جدید و سرپرست دفتر آزادی بین المللی مذهبی انتخاب کرده است.  سناتور براون بک در سال های عضویت خود در مجلس سنا در رابطه با آزادی مذهبی در سراسر جهان تلاش کرده و از حامیان اصلی قانون آزادی بین المللی مذهبی بوده است.

رکس تیلرسون،وزیر امور خارجه، چندی پیش در سخنانی درباره گزارش سالانه آزادی بین المللی مذهبی سال ۲۰۱۶ گفت: “می دانیم که در مکان هایی که آزادی مذهبی حفظ نمی شود، عدم ثبات، پایمالی حقوق بشر و افراط گرایی خشونت آمیز فرصت بیشتری برای ریشه گرفتن دارند.  وزارت امور خارجه به فعالیت برای حقوق کسانی که در تلاش زندگی بر پایه اعتقادات خود هستند ادامه خواهد داد.”