صد و چهاردهمین کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه برای یک دورۀ دو ساله شروع به کار کرد و پرزیدنت اوباما را تا آخر دورۀ ریاست جمهوری اش همراهی خواهد کرد. حزب جمهوریخواه در پی انتخابات میان دوره ای در نوامبر ٢٠١٤، کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفت. این حزب با کسب ٢٤٦ کرسی از مجموع ٤٣٥ کرسی مجلس نمایندگان، بیشترین تعداد کرسی را در این مجلس از سال ١٩٤٧ تاکنون کسب کرده است.

رأی دهندگان آمریکایی اغلب یک “دولت تقسیم شده” انتخاب می کنند بدین معنی که رئیس جمهوری از یک حزب سیاسی و اعضای کنگره از حزب سیاسی رقیب هستند. در حالی که عده ای از دولت در بن بست شاکی هستند، اما روحیه رای دهندگان آمریکایی گاه این است که کنترل همزمان یک حزب سیاسی بر قوه مجریه و مقننه را نمی پذیرنذ.  حزب رئیس جمهوری به تناوب در انتخابات میان دوره ای کنگره، کرسی ها را از دست می دهد.

کنگره جدید متنوع تر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد:

  • ١٠٤ نماینده زن در کنگره خدمت می کنند- بالاترین شماری که تاکنون در تاریخ کنگره به ثبت رسیده است
  • الیز استفانیک، سی ساله جوان ترین زن منتخب در تاریخ مجلس نمایندگان؛ و مایا لاو، نخستین زن سیاهپوست از حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، ازجمله نمایندگان زن در کنگره تازه تشکیل شدههستند.
  • آمریکایی های آفریقایی تبار برای نخستین بار هر دو حزب را با ٤٤ نفر در مجلس نمایندگان و ٢ نفر در مجلس سنا، نمایندگی می کنند.
  • صد و چهاردهمین کنگرۀ ایالات متحده همچنین شامل ٣٧ لاتین تبار (٣٤ نفر در مجلس نمایندگان، ٣ نفر در سنا)، ١٠ آمریکایی آسیایی تبار، و ٢ آمریکایی بومی است.

کنترل مجلس نمایندگان و سنا توسط جمهوریخواهان بدین معنی است که موضوع نشست ها و تعیین لایحه های مورد بررسی، از سوی رهبران جمهوری خواه و رؤسای جمهوریخواه کمیته های فرعی انتخاب می شود.

کنگره جدید تلاش خواهد کرد تا برای رفع چالش هایی مانند اصلاح قوانین مهاجرت، تغییرات آب و هوا و اختیارات بازرگانی که کنگره یکصد و سیزدهم در حل و فصل آن ناکام ماند، زمینه های مشترک پیدا کند.