آلاسکا با جمعیت اندک خود با چالش های خاصی از نظر انرژی روبه رو است. آلاسکا شمالی ترین ایالت آمریکا به شمار می رود؛ یک سوم قلمروی آن درون حلقه قطبی واقع شده است. بسیاری از ساکنان آن، ازجمله بومیان آمریکایی در روستاهای دور افتاده که خطوط کافی برای انتقال برق در آن وجود ندارد زندگی می کنند. زمستان های سرد و تاریک، طولانی هستند. و آلاسکا هم اکنون اثرات تغییرات آب و هوا را احساس می کند.

جوامع آلاسکایی به هم پیوسته اند تا آینده انرژی خود را بسازند. پنجاه و شش روستا، که به همه غیر از یکی، تنها به وسیله قایق یا هواپیما می توان دسترسی یافت، به شرکت تعاونی غیرانتفاعی برق روستا (AVEC) تعلق دارند. AVEC که در سال ۱٩۶۸تأسیس شد به جوامع محلی: اتاباسکان، الویت، اینوپیات، یوپیک، یوپیک سیبریایی، و جوامع قفقازی برق رسانی می کند. هر روستای عضو نماینده ای را برای شرکت در نشست سالانه تعاونی AVEC انتخاب می کند.

درحالیکه نبود خطوط انتقال برق راهی به جز استفاده از مولدهای برق دیزلی باقی نگذاشته، AVEC به سختی می کوشد تا استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی خود را افزایش دهد. در حال حاضر سی و چهار توربین بادی به ۱۴ جامعه محلی تحت پوشش AVEC برق رسانی می کنند.

لیتل پیکو، عروسک بخت بیار AVEC، عروسکی است که کت سنتی آلاسکایی از پوست فُک به تن دارد، و کارکنان این شرکت به هر جا که می روند، آن را با خود می برند، از جمله بالای برج هایی که بادهای قطبی را مهار می کنند. (AVEC)

میرا کُهلر، رئیس AVEC می گوید: “جای هیچ شکی نیست که مشتریان AVEC بسیار علاقه مندهستند برق آنها از منبعی غیر از مولدهای دیزلی تأمین شود. “

محافظت از محیط زیست برای آینده انرژی آلاسکا اهمیت حیاتی دارد. سیستم های بازیافت گرما که توسط AVEC نصب شده اند، گرمای حاصل از این  مولدهای دیزلی را مهار می کنند و آن را برای مقاصد دیگر به کار می برند. به پاس برنامه های آگاهی رسانی در زمینه محافظت از محیط زیست و آموزش کارآیی، مشتریان AVEC مصرف انرژی خود را کاهش می دهند.

جبهه مقدم تغییرات آب و هوا

آلاسکایی ها اهمیت گذار به یک اقتصاد متکی بر انرژی پاکیزه را درک می کنند، چون آنها در جبهه مقدم  تغییرات آب و هوا قرار دارند. در روستاهایی نظیر شونگ ناک، شیشمارف و کیوالینا، توفان های شدید و فرسایش، به صورت بخشی از زندگی روزمره روستاییان بومی آلاسکایی در آمده اند.

سیم کش های و کارکنان فنی AVEC به صورت مداوم بین روستاهای تعاونی در رفت و آمد هستند تا سیستم های برق رسانی را تعمیر کنند. (AVEC)

کُهلر می گوید: “زمستان ها ملایم ترند، یخبندان دیرتر و برای مدت کوتاه تری به وقوع می پیوندد و به زیان هایی که از همه توفان ها به بار می آید، ختم می شوند. من فکر می کنم ساکنان روستاهای ما بسیار نگرانند.” پرزیدنت اوباما در اواخر ماه اوت به آلاسکا سفر خواهد کرد تا وضعیت را از نزدیک ببیند.

آلاسکا از طریق یک صندوق فناوری نوظهور در حال کاوش انرژی های جایگزین است. هدف این صندوق، توسعه فناوری های پاکیزه تر و کارآمدتر است. از میان طرح های جاری، کوشش های مربوط به مهار انرژی از رودخانه ها و ذخیره بهتر برق برای آینده در خور ذکر هستند.