آلودگی و ماهیگیری بی رویه چین به اقیانوس های جهان آسیب وارد می کند- ویدیو

کشتی های ماهیگیری چین با صید غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه (IUU) در سراسر جهان، اکوسیستم های دریایی را نابود می کنند. چین همچنین بزرگترین منبع آلودگی پلاستیکی در جهان است که باعث ویرانی بیشتر زیست دریایی و از بین رفتن آبزیان می شود.

برای اطلاعات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.