آمریکایی ها روز مارتین لوتر کینگ برای گرامیداشت او به خدمت در جامعه خود می پردازند [ویدیو]

شما در روز تعطیل خود چکار می کنید؟ در منزل استراحت می کنید؟ تلویزیون تماشا می کنید؟ کتاب می خوانید؟ روز تعطیل رسمی در ایالات متحده برای گرامیداشت مارتین لوتر کینگ جونیور در ماه ژانویه با تعطیلات دیگر فرق دارد. دلیل آن را در ویدیوی زیر ببینید.