آمریکایی های آسیایی تبار در عرصه سیاست

آمریکایی های آسیایی تبار تقریباً ۷ درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند، و نفوذ و مسئولیت فزاینده ای در عرصه سیاست پیدا کرده اند.

در حالیکه آمریکایی های آسیایی تبار از لحاظ تاریخی حضور کمرنگی در سمت های دولتی داشتند، کنگره جدید ایالات متحده که در ۳ ژانویه سال جاری سوگند خدمت یاد کرد، ۲۱ عضو آمریکایی آسیایی تبار را شامل می شود.

کامالا هریس که مادر فقیدش هندی بود، به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب شد و سوگند خدمت یاد کرد و به نخستین فرد از تبار آسیایی در بالاترین مقام منتخب در تاریخ ایالات متحده تبدیل گشت.

نامزدهای سیاسی و فعالان در تلاشند تا حضور آمریکایی های آسیایی تبار را در کنگره، هیئت دولت رئیس جمهوری، و دولت های ایالتی و محلی افزایش دهند.

یانگ کیم و میشل استیل جلوی دوربین ایستاده اند. (© Paul Bersebach/MediaNews Group/Orange County Register/Getty Images)
یانگ کیم (چپ) و میشل استیل، دو جمهوریخواه از کالیفرنیا دو نفر از سه زن آمریکایی کره ای تبار هستند که به مجلس نمایندگان ایالات متحده راه یافتند. دیگری مریلین استریکلند، نماینده دموکرات از ایالت واشنگتن است. (© Paul Bersebach/MediaNews Group/Orange County Register/Getty Images)

مادالین میلکه، رئیس مؤسسه مطالعات کنگره آمریکا در امور آسیا و اقیانوسیه (APAICS) می گوید که مشارکت سیاسی آمریکایی های آسیایی تبار مهم می باشد زیرا “اگر افراد با پیشینه و تبارهای مختلف گرد میز حضور نداشته باشند، نمی توان گفتگوهای قوی در مورد ایجاد سیاست های عمومی به نفع همه افراد جامعه داشت.”

ایجاد فهرستی از خدمتگزاران عمومی بالقوه

گروه های غیر انتفاعی مانند مرکز آمریکایی- آسیایی تبارهای متحد برای خودتوانمندسازی (CAUSE) در حال ایجاد “فهرستی” از نامزدهای بالقوه هستند- افراد مرتبط با جوامع محلی که در فعالیت های مدنی دست دارند – و به آنها برای شرکت در انتخابات و تصدی سمت های دولتی آموزش می دهند.

گروهی از افراد در یک سالن نشسته اند (© Center for Asian Americans United for Self Empowerment)
کارآموزان برنامه رهبری مرکز آمریکایی- آسیایی تبارهای متحد برای خودتوانمندسازی (CAUSE) در مورد حمايت از قانونگذاری و نقش شورای قضايی كاليفرنيا در سياستگذاری آموزش می بینند. (© Center for Asian Americans United for Self Empowerment)

به عنوان مثال، مرکز آمریکایی- آسیایی تبارهای متحد برای خودتوانمندسازی برای کمک به جوانان آمریکایی آسیایی تبار در شبکه سازی حرفه ای، شرکت در کارزارها و آماده سازی آنها برای نامزدی در انتخابات، یک برنامه کارآموزی نه هفته ای ارائه می دهد. یک برنامه شش ماهه دیگر این مرکز، رهبران آمریکایی- آسیایی تبار سطح متوسط در کسب و کارها، سازمان های غیرانتفاعی، آموزش عالی، و دولت را برای نامزدی در انتخابات آموزش و تعلیم می دهد.

نانسی یاپ، مدیر اجرایی مرکز آمریکایی- آسیایی تبارهای متحد برای خودتوانمندسازی می گوید: “آوردن تعداد بیشتری از ما گرد میز، برای حصول اطمینان از شنیده شدن صدایمان مهم است.”

میلکه به این نکته اشاره می کند که برای بسیاری از تازه شهروندان که از کشورها با نظام های حکومتی متفاوت می آیند، لازم است توضیح داده شود که رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات به چه دلیل مهم هستند. او می گوید: “اینها آمریکایی های جدیدی هستند که به روند دموکراتیک عادت ندارند.”

مؤسسه مطالعات کنگره آمریکا در امور آسیا و اقیانوسیه برای تشویق آسیایی تبارها به کار در دفاتر کنگره دارد، مشاغلی که اغلب منجر به نامزدی برای تصدی سمت های دولتی می شوند، یک برنامه کارآموزی ارائه می دهد.

میلکه می گوید: “آنها به عنوان گروه با سریعترین رشد جمعیت در كشور باید در روند مدنی شرکت داشته باشند.”