آمریکایی های عرب تبار چه از طریق آگاهی رساندن به رای دهندگان، چه خدمات داوطلبانه برای نامزدهای انتخاباتی و چه نامزد شدن برای احراز یک مقام ملی، در فرایند دموکراسی آمریکایی سابقه ای قوی در رساندن صدایشان دارند.

این یکی از قدیمی ترین داستان های آمریکایی است. شهروندان گردهم می آیند تا دولت خود را در رابطه با مسائل مورد توجه شان تحت نفوذ قرار دهند. گاهی گروه ها دارای منافع مشترک اقتصادی هستند- به عنوان مثال به کشاورزان، یا کارگران کارخانه ها فکر کنید- یا نگرانی گروه ها بر موضوع خاصی مانند حقوق مدنی متمرکز است. گاه گروه ها خود را از دیدگاه قومیت متمایز می سازند.

مایا بری، مدیر اجرایی موسسه عرب آمریکایی (AAI)  در واشنگتن می گوید، آمریکایی های عرب تبار می توانند به شکل گرفتن گفتمان و سیاست های کشورمان از راه های فراگیر و سودمند به وضعیت جامعه خود و کل کشور کمک کنند.”

موسسه عرب آمریکایی که در ۱٩۸۵تاسیس شد خود را منحصرا وقف مشارکت دادن آمریکایی های عرب تبار در زندگی سیاسی کرده است. بنا بر داده های جمع آوری شده توسط این موسسه، بیش از سه میلیون آمریکایی دارای تبارعرب هستند، و کالیفرنیا، نیویورک، میشیگان، فلوریدا و تگزاس مهمترین نقاط تمرکز آنها به شمار می روند.

بری گفت: “امروز، آمریکایی های عرب تبار دارای بالاترین میزان مشارکت سیاسی در میان تمامی گروه های قومی در کشور هستند و در همه سطوح دولت خدمت می کنند.”

بنا به اظهار بری، موسسه عرب آمریکایی فعالیت مدنی آمریکایی های عرب تبار را از طریق کوشش های مربوط به توسعه نقش رهبری، فرصت های شبکه سازی و “کمپین رای گیری یلا،” که منابع آموزشی در اختیار رای دهنده می گذارد، ارتقاء می دهد.

او افزود: “تلاش های ما زمینه را برای ورود عرب های با استعداد در عرصه خدمات عمومی آماده می کند و سپس از مشارکت آنها در مسائلی که بر جامعه مدنی آمریکایی های عرب تبار تاثیر می گذارند پشتیبانی می کنند”

زنی خندان که جزوه هایی در دست دارد. (NNAAC)
یک کارآموز NNAAC جوانان آمریکایی عرب تبار را که به سیاست علاقه مند هستند نمایندگی می کند. (

آمریکایی های عرب تبار هم مانند اکثریت آمریکایی ها نگران کار، اقتصاد و مراقبت بهداشتی هستند. آنها همچنین به طور مداوم به سیاست خارجی در خاور میانه ابراز علاقه می کنند.

موسسه عرب آمریکایی در کوشش برای توانمند ساختن آمریکایی های عرب تبار در جامعه مدنی تنها نیست. شبکه ملی جوامع آمریکایی عرب تبار (NNAAC) مستقر در دیربورن، میشیگان، ظرفیت سازی، مدافعه و مشارکت مدنی و خدمات جوانان را ترویج می کند.

شبکه ملی جوامع آمریکایی عرب تبار، تحت مدیریت نادیا الزین تانووا، به ثبت نام رای دهندگان جوان در دبیرستان ها و کالج ها کمک می کند و فرایند رای گیری را برای جامعه آمریکایی های عرب تبار توضیح می دهد.

تانووا گفت: “ما مردم را در ارتباط با حقوقی که در هنگام رای دادن دارند، و معنای قرار گرفتن نام کسی بر روی تعرفه رای آموزش می دهیم تا بدانند که باید چه انتظاری داشته باشند، مکانی که در آنجا باید رای بدهند کجا است و چگونه می توانند به آنجا بروند.”

او افزود: “تقریبا تمام داوطلبان ما جوان و دانش آموز و دانشجو هستند. آنها از اهمیت مشارکت آگاهی دارند و با پدر و مادر و همتایان خود درباره آن صحبت می کنند.”

بنا به گفته بری، نسل سالخورده تر آمریکایی های عرب تبار با بنیان گذاری نهادهایی مانند موسسه عرب آمریکایی که منافع جامعه را نمایندگی می کنند، راه را برای نسل امروز هموار ساخته است. با این همه، نسل امروز مجبور نیست بر همان نهادها متکی باشد.

او گفت: “آنها می توانند به گروه های موجود وارد شوند و مسائل مورد توجه  آمریکایی های عرب تبار را در کنار نگرانی های خود- چه در زمینه عدالت نژادی و چه در ارتباط با محیط زیست یا نابرابری اقتصادی مطرح سازند.”