آمریکایی ها چهارم ژوئیه را جشن می گیرند- ویدیو

هر سال آمریکایی ها چهارم ژوئیه، سالروز به امضاء رسیدن اعلامیه استقلال در ۱۷۷۶  را جشن می گیرند.

اگر چه جشن امسال ممکن است با سال های پیش فرق داشته باشد، ولی شادی و سرور برای روحیه آزادی همچنان برقرار است.

.