آمریکایی ها با آمیخته ای از سنت و خلاقیت روش هاشانا را جشن می گیرند

Illustration of laptop with man onscreen blowing shofar, next to candles and holiday foods
(State Dept./D. Thompson)

در سال ۲۰۲۰ (یا ۵۷۸۱ در تقویم عبری)، یهودیان آمریکا روش هاشانا را در خانه جشن خواهند گرفت.

با بسته شدن بسیاری از کنیسه ها، مردم نمی توانند برای شنیدن شوفار که مهمترین مشخصه روش هشانا به شمار می رود، گرد هم جمع شوند. بنابراین خاخام ها و داوطلبان در شهرهای ایالات متحده شوفار را در فضاهای باز یا از خانه های خود خواهند نواخت.

آیین های دیگر مانند تهیه غذاهای سنتی شیرین که نماد نعمت های سال جدید است، حفظ خواهند شد. امسال، یهودیان آمریکا از طریق تماس های تلفنی و ویدئویی سال نو را به دوستان و خانواده خود تبریک خواهند گفت و ارتباط و ایمان قوی خود را برقرار نگه خواهند داشت.