آمریکایی ها یاد یک قهرمان برابری را گرامی می دارند

Mourners surround the casket of the late Associate Justice Ruth Bader Ginsburg in the Statuary Hall (© Olivier Douliery/AFP/Getty Images)
عزاداران در ۲۵ سپتامبر گرد تابوت روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی در ساختمان کنگره ایالات متحده ایستاده اند. (© Olivier Douliery/AFP/Getty Images)

آمریکایی ها برای روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده که در ۱۸ سپتامبر درگذشت، سوگواری می کنند.

پس از برگزاری یک مراسم خصوصی با حضور اعضای خانواده و همکاران او در دیوان عالی، پیکر گینزبرگ در ۲۳ و ۲۴ سپتامبر برای ادای احترام عمومی در مقر دیوان عالی قرار گرفت.

People viewing casket lying between building's two columns (© Jose Luis Magana/AP Images)
یک زوج به قاضی روث بیدر گینزبرگ در ۲۴ سپتامبر در ساختمان دیوان عالی ایالات متحده ادای احترام می کنند. گینزبرگ در ۱۸ سپتامبر در سن ۸۷ سالگی در اثر سرطان درگذشت. (© Jose Luis Magana/AP Images)

حاضران از گینزبرگ به عنوان الگویی برای زنان همه سن تمجید کردند. جان رابرتس، قاضی ارشد دیوان عالی گفت زندگی او “یکی از نسخه های بسیاری از رویای آمریکایی بود”.

گینزبرگ دومین زنی بود که در دیوان عالی کشور خدمت کرد. او در طول ۲۷ سال تصدی خود، قهرمانی برای برابری نژادی و جنسیتی بود.

در ۲۵ سپتامبر، پیکر گینزبرگ به ساختمان کنگره ایالات متحده منتقل شد و تابوت وی در تالار ملی تندیس های کنگره قرار گرفت. او به نخستین زنی تبدیل شد كه افتخار مختص مقامات، قضات و رهبران نظامی آمریكا را در این تالار دریافت کرد.