آمریکا: روسیه به توافق مینسک تعهد واقعی نشان دهد

سامانتا پاور، نماینده دایمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد در سخنان ١٧ فوریه  خود در برابر شورای امنیت گفت: “روسیه از صلح سخن می گوید، و سپس به جنگ دامن می زند.” وی ادامه خشونت را به وسیله جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در اوکراین محکوم ساخت.

پاور از روسیه خواست تا “به (توافق) مینسک تعهد واقعی نشان دهد.”

رسانه های معتبر گزارش دادند که اوکراین هزاران سرباز خود را در ١٨ فوریه از دبالتسف خارج کرد در حالی که جدایی طلبان آتش بس را نادیده گرفتند و به حمله گسترده ای برای تصرف این شهر شرقی اوکراین که محل اتصال [شبکه] راه آهن است دست زدند.

پاور گفت: “روسیه موافقتنامه ها را امضاء می کند، و سپس به هر کاری که در توان دارد برای متزلزل ساختن آنها دست می زند. روسیه خود را مدافع حق حاکمیت کشورها می داند، و سپس طوری رفتار می کند که انگار مرزهای یک کشور همسایه وجود خارجی ندارند.”

سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه سه گانه تماس اروپا به منظور برقراری  آتش بس و خارج ساختن سلاح های سنگین از شرق اوکراین در١٢ فوریه به موفقتنامه ای در مینسک دست یافت. این موافقتنامه با پشتیبانی رهبران اوکراین، روسیه و فرانسه به امضا رسید. کمتر از یک هفته بعد از آن خبرهای مربوط به خشونت های اخیر، مخابره شده اند.

پاور افزود:”ما در حلقه ای از بازتاب های مرگبار گرفتار شده ایم. رهبران بین المللی برای متعهد ساختن روسیه به صلح وارد مذکرات جدی و پردامنه می شوند … با این همه تعهدات روسیه هیچ تأثیری بر سربازان آن و جدایی طلبانی که در محل از پشتیبانی آن کشور برخوردارند به جا نمی گذارد.” وی تأکید کرد که موافقتنامه ١٢ فوریه نقشه راهی است که گام های درستی را ک مشخص می کند. این گام ها باید برای اجرای تعهدات پیشین آتش بس طی موافقتنامه های ١٤ سپتامبر مینسک برداشته شوند.