آموزش دختران بسیار سودآور است

کسب و کارها همیشه بر سود نهایی یا آن چه که حسابداران آن را “بازگشت سرمایه” می نامند، تمرکز می کنند.

بازگشت سرمایه در ارتباط با آموزش دختران فوق العاده است. این شامل دستمزدهای بسیار بالاتر در طول مدت زندگی، پایین تر بودن نرخ مرگ و میز نوزادان، و پایین تر بودن میزان ازدواج کودکان است. میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، که خود از یک خانواده طبقه کارگر در شیکاگو برخاست و مدارک تحصیلیش را از دانشگاه پرینستون و دانشکده حقوق هاروارد دریافت کرد، می گوید: “اگر ما تحصیل کنیم، می توانیم هر کاری را انجام دهیم.”

اما ۶٢ میلیون دختر به مدرسه نمی روند و میلیون ها بیشتر از این تعداد نیز برای این که به تحصیل ادامه دهند، مبارزه می کنند. ابتکار “بگذارید دختران بیاموزند” (#LetGirlsLearn initiative) کاخ سفید در تلاش است تا در سراسر جهان درهای مدارس را به روی دختران بگشاید.

بانوی نخست می گوید که گرفتن فرصت یادگیری از دختران می تواند همه را از داشتن یک دانشمند آینده که می توانست راه درمان سرطان را کشف کند، یک رهبر بازرگانی که می توانست صنعتی را متحول سازد، و یا حتی یک رئیس جمهوری و نخست وزیر آینده، محروم کند: “اگر او هرگز پایش را درون کلاس درس نگذارد، در آن صورت به احتمال قوی هرگز استعداد خود را کشف نکرده و از آن به طور کامل بهره برداری نخواهدکرد.”