(Courtesy of Triple J Farms)
این لاما نانوبادی های کوچکی را تولید کرد که نانوبادی نام گرفته و احتمالاً در پیشگیری و درمان کووید-۱۹ مؤثر خواهد بود. (Courtesy of Triple J Farms)

محققان در ایالات متحده پی بردند که آنتی بادی کوچکی که از لاما گرفته شده- و نانوبادی نام گرفته است- احتمالاً در پیشگیری و درمان کووید-۱۹ مؤثر خواهد بود.

پس از آغاز بحران بهداشتی کنونی، محققان نانوبادی هایی را که توسط سیستم ایمنی بدن لاما تولید شده و در خنثی کردن پروتئین کرونا ویروس حاد تنفسی-۲ (SARS-CoV-2)، ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ مؤثر بوده را شناسایی و برگرفتند.

نانوبادی ها به مراتب کوچکتر و سبک تر از آنتی بادی ها هستند و می توانند از خونابه لاماها گرفته شده و در شرایط استریل در آزمایشگاه ها جدا نگه داشته شوند. نانوبادی ها در گذشته برای مبارزه با یک بیماری خونی نادر مؤثر واقع شده بودند.

Man in protective gear talking to others in protective gear (Courtesy of Uniformed Services University)
یک تیم پزشکی در دانشگاه خدمات یکنواخت علوم بهداشتی در مریلند. (Courtesy of Uniformed Services University)

دکتر دیوید برودی، مدیر مرکز علوم اعصاب و پزشکی ترمیمی در دانشگاه خدمات یکنواخت علوم بهداشتی که با همکاری توماس جی “تی جی” اسپرانزا، تازه ترین تحقیقات را در این زمینه به انجام رساند گفت: “وقتی همه گیری آغاز شد، ما به خود گفتیم که چنین وضعیتی فقط یکبار اتفاق می افتد و مستلزم مشارکت همه است، و دست به کار شدیم. ما امیدواریم که این نانوبادی های ضد کووید-۱۹ در مبارزه با همه گیری بسیار مؤثر و کارآمد و همچنین تطبیق پذیر باشند.”
تکثیر نانوبادی ها کم هزینه تر و آسان تر از تکثیر آنتی بادی های معمولی است، و در نتیجه بیشتر در پژوهش های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.