لیزا لارو یک مقام شهرداری ناظر برمفاد پیمانکاری در بخشداری ادیسون در نیوجرزی متوجه تخلف در محیط کارش شد. برای بعضی از سکنه و کسب ‌وکارها صورتحسابی بیشتر از مقرر برای وارسی لوله کشی‌ها صادر شده بود. بعضی دیگر هم اجازه پیدا کرده بودند که سازه هایی را بدون اخذ مجوزهای لازم، بنا نمایند. هنگامی که لارو ماجرا را به رئیس خود گزارش کرد، مورد ایذاء واقع شد، تقاضای افزایش حقوقش مردود و دیگر مزایای شغلی اش قطع شد.

لارو از پای ننشست. او تحت قانون افشاسازی نیوجرزی بر علیه بخشداری اقامه دعوی کرد. بخشداری ادیسون موافقت کرد که برای حل و فصل این دعوی پیش از حضور در دادگاه مبلغ ۱۵۷ هزار دلار بپردازد.

در بیشتر نقاط دنیا لارو هرگز جرأت گزارش این تخلف را پیدا نمی کرد. اما دولت ایالات متحده و دولت بسیاری از ایالت ها قوانین افشاسازی را مصوب کرده اند که از کارمندانی که پا پیش می گذارند و اجتماع را نسبت به اقدامات غیرقانونی یا نامناسب دولت هشیار می کنند،‌ محافظت می کند. افشاگران با آگاه سازی مأموران اجرای قانون و اجتماع کمک می کنند تا از این اتفاقات پیشگیری شود.

• استثناء قایل شدن نسبت به کسی و فساد در اعطای قراردادهای دولتی
• رفیق بازی در زمینه تصمیمات مربوط به موقعیت شغلی پرسنل در ادارات
• سوء مدیریت نسبت به استفاده از منابع مالی دولتی
• بی مبالاتی های شخصی

ریچارد مابرلی یک استاد حقوق در دانشکده حقوق نبراسکا می گوید: “هنگامی که کارمندان بتوانند مشکلات را بدون ترس از تلافی گزارش کنند، مدیران آنها می توانند این مسائل را به صورتی کارآمد تر مرتفع کرده و دولت را به شیوه ای کارآمد و مطابق با موازین کرداری اداره کنند”.

“معمولا بهترین منبع اطلاعات… کارمند دولتی است که به موازین اجتماعی پایبند است و  به بیان مسائل تمایل دارد.”

بیشتر ایالت های آمریکا و شهرهای ایالات متحده قانون افشاسازی را مصوب کرده اند. بیش از ۲۰ قانون مصوب به کارمندان حوزه های ایمنی مواد غذایی،‌ هوانوردی، امنیت و حفاظت از محیط زیست حفاظتی ویژه اعطا می کند.

پرزیدنت ترامپ سال گذشته یک دستور اجرایی و لایحه را برای محافظت از کارمندان وزارت سربازان کهنه کار که تخلف در محیط کار را گزارش می کنند به امضا رساند.

کارمندان این وزارتخانه پنهانکاری در رابطه با انتظار درازمدت سربازان بازنشسته برای دریافت کمک های درمانی را افشا کرده بودند. این دستور اجرایی دفتری برای رسیدگی به مسئولیت پذیری و محافظت از افشاکنندگان تخلف در این وزارتخانه و معیارهای تازه ای برای شفافیت در کار ایجاد کرد.

پرزیدنت ترامپ هنگام امضای این دستور اجرایی گفت:  “ما کارمندان بسیار صادقی داریم.  بعضی از آنها تخلف را افشا می کنند و ما از آنها محافظت خواهیم کرد.”