آیا با پول زیاد می توان بهترین ایده را برای سوادآموزی به این کودکان ارائه کرد؟

برنامۀ جهانی آموزش "جایزۀ ایکس" XPrize)) در جستجوی تیم هایی برای ایجاد یک منبع دسترسی آزاد به نرم افزازهایی است که کودکان جوامع فقیر بتوانند با استفاده از آنها خواندن، نوشتن و حساب را در حد مقدماتی به خود بیاموزند. XPrize)(عکس از

بیش از 250 میلیون کودک قادر به خواندن، نوشتن و حساب کردن نیستند. پیتر دیامندیس فکر می کند که می تواند این مشکل را با یک جایزۀ نقدی بزرگ حل کند: او 10 میلیون دلار برای راه حلی که در عمل آزموده شده باشد و یک میلیون دلار برای پنج راه حل پیشنهادی برتر ارائه می کند.

دیامندیس “جایزۀ ایکس” را در 1995 بنیانگذاری کرد. مشهورترین چالشی که از سوی این بنیاد ارائه شد “جایزۀ ایکس انصاری”به مبلغ 10 میلیون دلار برای پرواز فضایی خصوصی بود. دیامندیس پس از آن که به طرز مشابهی مخترعان را برای تولید اتومبیل هایی با کارآیی برتر و نیز نشان دادن راه هایی برای پاکیزه کردن اقیانوسهای ما به چالش کشید، تصمیم گرفت با جایزۀ آموزش جهانی ایکس توجه خود را به آموزش جلب کند. او به تیم هایی از سراسر جهان برای ایجاد یک منبع آزاد نرم افزار که کودکان جوامع فقیر بتوانند با استفاده از آن خواندن، نوشتن و حساب را در حد مقدماتی به خود بیاموزند جایزه می دهد.

شاگرد مدرسه
عکس از آسوشیتدپرس

 

بنابر ارزیابی یونسکو، اگر همۀ دانش آموزان در کشورهای فقیر مدرسه را با توانایی خواندن ترک کنند، می توان 170 میلیون نفر را از فقر نجات داد.

نتیجه؟ فقر جهانی به میزان 12 درصد کاهش می یابد. نخستین طرح آموزش جهانی سازمان ملل متحد با افزایش دسترسی به مدرسه و مدارسی که می توانند آموزش با کیفیت ارائه می دهند، و نیز پرورش و ترویج احساس شهروندی جهانی در پیکار برای آموزش، در صدد بهبود آموزش در سطح جهانی است.

 

اگر شما تیم آماده ای برای شرکت در جایزۀ آموزش جهانی ایکس ندارید، هنوز راه حل های مؤثری برای کمک در اختیاردارید.  برنامۀ بگذارید دختران بیاموزند شما را با فرصت هایی درسطح جهان به منظور تأمین بودجۀ غذا برای مدارس و خریداری کتاب برای دانش آموزان در ارتباط می گذارد.