“مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز نه در میدان های نبرد در سرزمین های دوردست، بلکه … در محله ها، کلاس های درس، محیط کار، نیایشگاه ها، و خانه های خود ما آغاز می شود.”

جان کری، وزیر امور خارجه این سخنان را خطاب به یک کارگاه آموزشی شبکه شهرهای نیرومند در واشنگتن ایراد کرد.

شهرهای توانمند یک شبکه جهانی متشکل از جوامع محلی است که از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری در رابطه با اقدامات محلی نوآورانه، برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز تلاش می کند.

علی حسن جحا، استاندار مومباسا در کنیا، “اشتراک گذاری اطلاعات و مبادلات شهر به شهر” را از جمله راهبردهای موفق برشمرده است.

سران شهرستان مونتگمری در مریلند یک رویکرد گسترده در سطح جامعه محلی را که توان آموزگاران، مجریان قانون، و رهبران مذهبی را جهت شناسایی و مبارزه با افراط گرایی با یکدیگر ادغام می کند، توصیف کردند.

Police officer seated with group of people (World Organization for Resource Development and Education)
الگوی شهرستان مونتگمری برای مبارزه با افراط گرایی از سراسر جامعه محلی استفاده می کند. (سازمان جهانی توسعه منابع و آموزش)

همانطور که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ٢۰۱۵ اعلام شد، فهرست شهرهای نیرومند اکنون شامل ۳۵ شهر در آفریقا، خاورمیانه، اروپا، آمریکای جنوبی و شمالی، و آسیا است. این تعداد زیادی است و شهرهای بسیار زیاد دیگری نیز در حال طی روند پیوستن به این گروه هستند.

نخستین همایش سالانه شهرهای نیرومند در یازدهم و دوازدهم ماه مه در آنتالیا، واقع در ترکیه، برگزار خواهد شد. در این رویداد دو روزه بیش از ۵۰ شهردار و ۱۰۰ کارشناس حضور خواهند یافت و به مبادله ایده های خود پیرامون جلوگیری از همه انواع افراط گرایی خشونت بار خواهند پرداخت.

کری گفت: “ما می خواهیم شهرهای گوشه و کنار جهان به یکدیگر کمک کنند تا از ابزارها و توانایی هایی که برای محافظت از شهروندان موجود است، استفاده نمایند. ما می خواهیم فرصت های بیشتری را ایجاد کنیم تا بهترین روش های ایجاد مقاومت در برابر افراط گرایی را از یکدیگر یاد بگیریم.”