وقتی که سلیس بری با صاحبان کسب و کارها درباره ایجاد فضایی امن و فراگیر برای کارمندان دگرباش (LGBTI) خود صحبت می کند، آنها گاه چنین پاسخ می دهند: “نگران نباشید. ما این جا از این گونه افراد نداریم.”

اما او پاسخ می دهد که واقعیت این است که احتمالا شما چنین کارمندانی دارید. اما اگر آن کارمندان احساس نکنند که پذیرفته خواهند شد، به احتمال زیاد گرایش خود را پنهان می کنند. بری به کارفرمایان می گوید که این امر می تواند بر کسب و کارهای آنها تاثیر منفی بگذارد.

بری می گوید: “وقتی شما مجبور نباشید آن چه که هستید را پنهان کنید، در آن صورت می توانید انرژی خود را صرف کار خود و ایجاد روابط با همکارانتان کنید. این موضوع خیلی چیزها را تغییر می دهد.”

او می افزاید که در فضایی که کارفرمایان جهت جذب بهترین استعدادها با یکدیگر به رقابت می پردازند، بسیاری از کارمندان حتی فکر کار کردن در مکانی که مستلزم پنهان کردن هویت واقعیشان باشد را به فکر خود راه نمی دهند.

یک نتیجه این است که شرکت ها به میزان فزاینده ای اهمیت تنوع و دیدگاه های مختلفی که می توانند به موفقیت آنها کمک کنند را درک می نمایند.

آشکار و برابر

بری یک سازمان غیرانتفاعی به نام آشکار و برابر (Out & Equal) را بنیان نهاده و اداره می کند که کار آن ترویج شمول و برابری دگرباشان در کار است. یکی از شیوه ها: استخدام یک سخنران از بیرون برای جرقه زدن بحث هایی که در غیر این صورت اتفاق نمی افتادند.

بری می گوید: “در بسیاری از مواقع موضوع آموزش در میان است.” او می گوید که وقتی مردم با همکاران دگرباش خود گفتگو می کنند و تلاش دارند تا آنها را درک کنند، “از این می ترسند که مبادا واژه های درستی را به کار نبرند.”

یک شرکت کننده در یک نمایشگاه مطالب تبلیغاتی یک غرفه را مطالعه می کند (عکس از آسوشیتدپرس)
یک مدیر اجرایی دگرباش در حال بازدید از غرفه یک شرکت بزرگ در همایش سالانه محل کار برابر سازمان آشکار و برابر است. (عکس از آسوشیتدپرس)

او گفت: “آنها نمی خواهند کاری کنند که مخاطب احساس ناراحتی کند. و به همین دلیل ارائه برخی آموزش های پایه موجب آغاز گفت و گو شده و معمولا به مردم اجازه می دهد تا احساس امنیت کنند و حس کنند که می توانند گرایش جنسی خود را آشکارا بیان کرده و بگویند که واقعا چه کسی هستند.”

چه چیزی یک محل کار را “آشکار و برابر” می سازد؟ بری به این مشخصه ها اشاره دارد:

  • یک سیاست بدون تبعیض که آشکارا گرایش جنسی و هویت جنسیتی را شامل می شود.
  • ارائه خدمات درمانی و دیگر مزایای مشابه به زوج های دگرجنسگرا و همجنسگرا.
  • استخدام فعال کارمندان دگرباش و شمول این کارمندان به عنوان بخشی از تصویر عمومی شرکت.

بری چنین نتیجه گیری می کند که رفتارهای اجتماعی در حال تغییر هستند و اهمیت این مطلب از این بابت است که زمان زیادی در محل کار با افرادی از نژادها، ادیان، جنسیت ها، و گرایش های جنسی دیگر صرف می شود.

او گفت: “هدف ما این است که به جایی برسیم که این چیزها دیگر هیچ اهمیتی نداشته باشند.”