امکان دارد ایالات متحده درست سربزنگاه، یعنی ماه آینده که ماه افتخار به دستاوردهای همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، دوجنس گرایان، تراجنس ها، و بیناجنس ها (LGBTI) است، صاحب نخستین یادمان ملی ویژه حقوق دگرباشان شود.

روز ۹ ماه مه مقامات ایالتی و فدرال و همچنین مردم ایالات متحده در مورد اختصاص یک پارک ملی به تاریخ قیام استون وال، که الهام بخش جنبش مدرن حقوق مدنی دگرباشان در ایالات متحده بود، تصمیم خواهند گرفت.

به گزارش واشنگتن پست با این که هنوز باید مالکیت زمین مزبور به دولت فدرال داده شده و جزئیات دیگر نیز در نظر گرفته شوند، اما پس از نشست عمومی ۹ مه در نیویورک “انتظار می رود که پرزیدنت به سرعت نسبت به ایجاد این یادمان، چراغ سبز نشان دهد.”

تظاهرات علیه یورش پلیس به میخانه مهمانسرای استون وال در بامداد ۲۸ ژوئن ۱۹۶۹ در خیابان کریستوفر، واقع در محله گرینویچ ویلج نیویورک، آغاز شد. مهمانسرای استون وال در آن زمان یکی از معدود مکان های کشور بود که از ورود همجنسگرایان استقبال می کرد. طی چند هفته پس از این یورش، ساکنان ویلج در قالب گروه های فعال سازماندهی شده بودند تا مکان هایی را ایجاد کنند که در آنها همجسنگرایان مرد و زن بتوانند در زمینه گرایش جنسی خود آزاد باشند.

در اواسط دهه ۱۹۹٠ جنبش برابری حقوق، توسعه یافت و دوجنسگرایان و تراجنس ها را نیز دربرگرفت. امروزه این جنبش برای حقوق افراد بیناجنس نیز فعالیت می کند.

پرزیدنت اوباما در سخنرانی تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲٠۱۳، استون وال را در شمار مکان های مهم جنبش های حقوق مدنی و حقوق زنان ایالات متحده قرار داد:

“ما مردم امروز اعلام می کنیم که مهم ترین نشانه این حقیقت – که همه ما برابر آفریده شده ایم – ستاره ای است که همچنان روشنی بخش راه ما است؛ همان گونه که پیشینیان ما را در سنکا فالس، و سلما، و استون وال هدایت کرده بود …”