در تارنمای مسابقه عکاسی جهانی سال 2015 مرکز شرکت های خصوصی بین المللی (CIPE) آمده است: “در جهانی که با رسانه ها اشباع شده است، قدرت یک تصویر  گیرا می تواند جلب توجه کند و تأثیر نافذی از خود بر جای گذارد.”

مرکز شرکت های خصوصی بین المللی از هر کسی در هر نقطه ای از جهان خواستار ارائه عکسی است که نشان دهنده قدرت کارآفرینی برای ایجاد تغییر زندگی ها بوده و به پرسش زیر پاسخ گوید:

یکی از آثار برنده مسابقه کاریکاتور سال ٢٠۱۴ مرکز شرکت های خصوصی بین المللی. (مرکز شرکت های خصوصی بین المللی.)

“چگونه می توان افراد را از طریق کارآفرینی برای بهبود زندگی خود و کمک به توسعه دموکراتیک در جوامع و کشورهاشان توانمند ساخت.” 

شرکت کنندگان باید عکس های خود را پیش از تاریخ ۳۱ ژوئیه ارائه دهند. آنها می توانند این عکس ها را در چندین قالب گوناگون از طریق تارنمای این مسابقه بفرستند و یا اگر حساب کاربری فلیکر (Flickr) دارند، از طریق صفحه فلیکر مرکز شرکت های خصوصی بین المللی آنها را ارسال نمایند. هیئتی از داوران شرکت کنندگانی را که به مرحله پایانی راه می یابند را برخواهد گزید. سه برنده از طریق  رأی گیری همگانی در تاریخ ۱٢ اوت  تعیین خواهند شد. هر یک از این سه برنده مبلغ ٢۵٠ دلار را به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.

هدف مرکز شرکت های خصوصی بین المللی (CIPE) که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، تقویت دموکراسی در سراسر جهان از طریق شرکت های خصوصی و اصلاحات بازارمحور است. برای الهام گرفتن، به آثار برنده در مسابقه جهانی کاریکاتورهای سرمقاله ای سال ٢٠۱۴ مرکز شرکت های خصوصی بین المللی نگاهی بیاندازید!