Buildings and person with umbrella reflected in water
مردی در یک خیابان در چنای، هند قدم می زند. این شهر در ۲۰۱۹ با خشکسالی شدیدی مواجه شد که منجر به خالی شدن مخازن و یک بحران آب گشت. (© Arun Sankar/AFP/Getty Images)

آب پاکیزه برای حیات ضروری است. ایالات متحده با شرکای خود در چنای، هند برای ارائه اطلاعات مربوط به مدیریت پایدار آب همکاری می کند.

ابتکار دو ساله Water Matters آینده آب پاکیزه و سالم را در سراسر جهان بررسی می کند و به بحران آب ۲۰۱۹ در چنای می پردازد، جایی که خشکسالی که در اثر تغییرات آب و هوایی وخامت پیدا کرده بود، میلیون ها نفر را بدون آب گذاشت.

سرکنسولگری ایالات متحده در چنای اخیراً از دو نمایشگاه مشترک حمایت مالی کرده است. اولین نمایشگاه  با عنوان Submerge از ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ در مرکز بین المللی بنگلور برگزار شد. این نمایشگاه که با همکاری مؤسسه اسمیتسونین و گالری علوم بنگلور صورت گرفت، با تلفیق علم و هنر با خلاقیت به آینده مدیریت آب در سراسر جهان پرداخت.

نمایشگاه دیگری با عنوان Water Matters در فوریه ۲۰۲۰ توسط سر کنسولگری ایالات متحده و صندوق مراقبت از زمین با کمک هزینه های دیگر و مشارکت های دولتی و خصوصی در چنای افتتاح و برگزار شد.

Schoolchildren looking at a display of water bowls (© Care Earth Trust Chennai)
بازدید کنندگان با جل ترنگ ، یک ساز موسیقی متشکل از کاسه های چینی پر از آب، در نمایشگاه Water Matters تجربه پیدا می کنند. (© Care Earth Trust Chennai)

این نمایشگاه که بر اساس نمایشگاه “H2O Today” مؤسسه اسمیتسونین طراحی و برگزار شد، علاوه بر ۵۳ میزگرد پیرامون نوآوری در مدیریت پایدار آب، کارهای هنری، کیوسک های اطلاعاتی و برنامه های آموزشی تعاملی را برای بازدید کنندگان در برداشت.

پیش از همه گیری کووید-۱۹ که باعث منع تجمعات حضوری شد، نمایشگاه Water Matters بیش از ۲۴ هزار بازدید کننده را در طول سه هفته به خود جلب کرد.

برای ادامه ابتکار Water Matters به طور مجازی، سرکنسولگری ایالات متحده در چنای و صندوق مراقبت از زمین، طرح موزه در یک جعبه را در نوامبر ۲۰۲۰ راه اندازی کردند. آموزگاران می توانند از این نمایشگاه اینترنتی در دبستان و مدارس راهنمایی برای آموزش اهمیت مدیریت پایدار آب استفاده کنند. این برنامه دو زبانه (انگلیسی و تامیل) شامل فیلم های انیمیشن، ویدیوهای آموزشی، بازی های تعاملی و پازل است.

آن سیشادری، افسر امور عمومی در سرکنسولگری ایالات متحده در چنای گفت: “مدیریت پایدار آب یک چالش مشترک با راه حل هایی است که می تواند از طریق آموزش، نوآوری، و همکاری بیشتر بین ایالات متحده و هند بهبود یابد. Water Matters اولین گام، اما گامی اساسی برای رفع این نیاز است.”

Man and woman looking at a picture of the Earth in an exhibit (© Science Gallery Bengaluru)
نمایشگاه Submerge بازدید کنندگان در بنگلور، هند را به خود جلب کرد. (© Science Gallery Bengaluru)