آینده ای درخشان با کمترین سرمایه

(Dennis Skley/Creative Commons)

چگونه می توان کسب و کاری را با پول اندک یا نداشتن نقدینه و دسترسی به اعتبار راه انداخت؟

روش خودراه انداز را امتحان کنید.

Bootstrapping به معنی راه انداختن یک کسب و کار بدون دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای مناسب، بدون سرمایه گذاران فرشته یا برخورداری از وام بانکی است. کارآفرینان بلندپرواز بر سخت کوشی و گاه پس اندازهای شخصی برای شروع کسب و کارشان تکیه می کنند.

کسب و کارهای نوپایی که به صورت خودراه انداز سرمایه مورد نیازشان را تامین می کنند، معمولا از دو مرحله می گذرند:

  • پول اولیه (یا بذر): این پول از پس انداز شخصی یا از طریق  وام از دوستان و خانواده، به اندازه ای که برای پرداخت هزینه ها کافی باشد، تامین می شود. بعضی از کارآفرینان برای کسب درآمد اضافی به منظور حمایت از طرح شان به بیش از دو کار اشتغال دارند.
  •  تأمین مالی از طرف مصرف کننده: در این دومین مرحله کارآفرینان هر درآمدی را که از مصرف کننده نصیب شان شده باشد را به منظور رشد و تقویت کسب و کار خود دوباره در آن سرمایه گذای می کنند. آهنگ رشد به طور معمول کند است، زیرا با پول موجود باید هزینه عملیات را پوشش داد تا کسب و کار بتواند پا برجا بماند.

کارآفرینان موفق راهنمایی هایی را برای تامین مالی به طور خودراه انداز در اختیار کسب و کارهای نوپا می گذارند؛ از فروش کالاها و خدمات پر سود گرفته تا اهمیت ایجاد مشارکت. اگر شما هنوز به مزایای تامین مالی به طور خودراه انداز متقاعد نشده اید به فهرست شرکت های بسیار سودبخش که سرمایه اولیه شان را خود تامین کردند، نگاهی بیندازید.

کار آفرینان برای تحقق بخشیدن به هدف های خود مسیرهای بسیار متفاوتی را پیش می گیرند. همایش هایی مانند ششمین گردهمایی جهانی کارآفرینان به رهبران جوان در عرصه کسب و کار فرصت می دهد تا با همتایان خود به تبادل نظر بپردازند و به آنها در تحقق بخشیدن به رویاهایشان کمک می کند.