در حالی که تاریخ برگزاری یک کنفرانس بزرگ در ارتباط با وضعیت آب و هوا در دسامبر امسال نزدیک می شود، دولت اوباما از رهبران در همه جا می خواهد تا از یک “قصور اخلاقی جمعی که عواقب تاریخی در پی دارد” جلوگیری کنند.

کری،  وزیر امور خارجه، گفت که امسال سال بسیار پر اهمیتی است. اگر جهان برای مقابله با چالش های تغییرات آب و هوا  و انتقال به آینده ای برخوردار از انرژی  اقدام کند، “نسل های آینده کسانی را که چنین لحظه ای را نادیده می گیرند، نخواهند بخشید و نباید هم ببخشند.”

 او در ١٢ مارس در واشنگتن در برابر دیپلمات ها و رهبرانی که نگاهشان به کنفرانس تغییرات آب هوا که در پاریس برگزار خواهد شد دوخته شده، صحبت کرد. هدف مذاکره کنندگان جهانی دستیابی به موافقتنامه ای در پایان سال ٢٠١٥ برای کاستن از میزان انتشار گازهای گلخانه ای است.

دانشمندان اتفاق نظر دارند که فعالیت های صنعتی قرن گذشته با استفاده از سوخت متکی بر کربن، تاثیرگذاری گازهای گلخانه ای را که به گرمایش زمین انجامیده موجب شده اند. آنها افزایش درجات حرارت را با رویدادهای ناشی از آب و هواهای شدید، افزایش سطح دریا، اختلال در اکوسیستم و خشکسالی ها در ارتباط می دانند.

کشتی به گِل نشسته در میان زباله ها (عکس از آسوشیتدپرس)
تغییرات آب هوا به رویدادهای ناشی از آب و هوای بسیار شدید نظیر توفان بزرگ هایان در فیلیپین می انجامد. (عکس از آسوشیتدپرس)

بنا به گفته کری، سیاست های ایالات متحده در زمینه انرژی پاکیزه انتشارات را کاهش داده اند و هدف این است که گازهای گلخانه ای را تا میزان ٢٨ درصد در مقایسه با آنچه که در سال ٢٠٠٥ بود کاهش دهند. کری گفت، ایالات متحده “قادر خواهد بود از میزان انتشارات ما تا اواسط قرن به میزان ٨٣ در صد بکاهد.”

برخی با اقدام در این زمینه مخالفند و استدلال می کنند که کاهش اتکاء بر ذغال سنگ و نفت بسیار پرهزینه است و موجب کاهش رشد و حذف مشاغل خواهد شد.

کری آینده ای را که در آن توسعه فناوری های انرژی پاکیزه می توانند به بزرگترین بازاری که تاکنون شناخته شده است تبدیل شوند” ترسیم کرد.

دولت های هند و چین با اصرار ایالات متحده اخیرا به  کاربرد بیشتر فناوری های انرژی پاکیزه و کاستن از انتشار گازهای آلاینده  طبق موافقتنامه ای که کری آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف کرد، متعهد شده اند. در مذاکرات پیشین تغییرات آب و هوا، هر دو کشور به کاستن از انتشارات خود رغبتی نشان نمی دادند زیرا از آن بیم داشتند که موجب جلوگیری از رشد صنعتی شود.

جینا مک کارتی، بلند پایه ترین مقام ایالات متحده در ارتباط با محیط زیست، در سخنرانی ١١ مارس خود بر تعهد اخلاقی برای اقدام در ارتباط با تغییرات آب و هوا تأکید کرد.

مک کارتی، مدیر سازمان محافظت از محیط زیست ایالات متحده گفت: “من اخیرا با مقامات واتیکان که همراه با پاپ فرانسیس روی بخشنامه ای در ارتباط با تغییرات آب و هوا کار می می کنند، دیدار داشتم. پاپ فرانسیس و بسیاری از رهبرن مذهبی در سراسر جهان اقدام در زمینه تغییرات آب و هوا را یک الزام اخلاقی می دانند.”