یک ائتلاف جهانی با مشارکت بیش از ۶٠ کشور، از جمله ۵ کشور عرب، از طریق حملات هوایی، پشتیبانی لجستیکی هماهنگ شده و حتی با کمک رسانه های اجتماعی با پرده برداشتن از قساوت های داعش و افشای ماهیت به ظاهر شکست ناپذیر آن، به تضعیف داعش ادامه می دهد.

پرزیدنت اوباما تأکید کرد که ائتلاف جهانی داعش را شکست خواهد داد.

اوباما در ماه دسامبر گفت: “پیکاری که در عراق در جریان است به زمان نیاز دارد. اما اشتباه نکنید، ائتلاف ما تنها به تضعیف این سازمان وحشی تروریست اکتفا نخواهد کرد، ما آن را نابود خواهیم ساخت.”

جان کری، وزیر امور خارجه، طی  سخنان ۸ فوریه خود در آلمان خطوط برجسته موفقیت های ائتلاف را علیه داعش تشریح کرد.

کری گفت: “ما مراکز فرماندهی آنها را از هم گسیخته ایم و تبلیغاتشان را مختل کرده ایم، نیمی از رهبران ارشد آنها را از بین برده ایم، منابع مالی آنها را زیر فشار قرار داده ایم، به  شبکه های تدارکاتی آنها آسیب رسانده ایم، نفرات آنها را پراکنده ساخته ایم و آنها را مجبور کرده ایم پیش از آنکه به صورت کاروان حرکت کنند، فکر کنند.”

تروریست های داعش تا همین اواخر نزدیک به ۳٠٠ روستای سوری را در امتداد مرز ترکیه زیر کنترل داشتند و بخش بزرگی از شهر کوبانی را تصرف کرده بودند.

کری افزود: “ولی در سایه همکاری دیپلماتیک میان شرکای ائتلاف، حملات هوایی هدفمند و پشتیبانی زمینی نیروهای کرد، ما به اتفاق یکدیگر داعش را بیرون رانده ایم.”

از سپتامبر تا کنون بیش از ۲٫۳٠٠ حمله هوایی به باز پس گرفتن ۷٠٠ کیلومتر مربع اراضی از داعش یاری داده اند. همچنین این حملات، ۲٠٠ مرکز نفت و گاز داعش را نابود ساخته اند که یک منبع عمده درآمد برای این گروه تروریست بوده است.

شرکای ائتلاف، بویژه شرکای آن در منطقه، به راه اندازی پیکاری برای مقابله با پیام رسانی داعش مبادرت ورزیده اند.

پیشوایان ارشد دینی در مصر و عربستان سعودی داعش را به عنوان تهدیدی برای اسلام توصیف می کنند. شرکای ائتلاف در حال برقرار ساختن حضور خود در رسانه های اجتماعی برای مبارزه با تبلیغات داعش برای نفرگیری و جمع آوری پول هستند.