میلیون ها دختری که نیاز به ادامه تحصیل دارند در واشنگتن یک حامی وهم پیمان دارند.

پرزیدنت اوباما و میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، در رویدادی که در مارس ۲٠۱۵در کاخ سفید برگزار شد، ابتکار بگذارید دخترها بیاموزند را اعلام کردند. این ابتکار تلاشی است که دسترسی دختران را به آموزش در سراسر جهان گسترش خواهد بخشید.

میشل اوباما گفت: “این دختران پدیدآورندگان دگرگونی هستند،اینان پزشکان، آموزگاران و کارآفرینان ما خواهند بود؛ آنها آرزو پروران و رویاپردازان ما هستند که می توانند جهانی را که می شناسیم دگرگون کنند.”

٦٢ میلیون دختر در سراسر جهان به مدرسه نمی روند. ابتکار بگذارید دخترها بیاموزند به درهم شکستن موانع کمک خواهد کرد. (عکس از کاخ سفید)
(کاخ سفید)

اما ٦٢ میلیون دختر- که نیمی از آنها نوجوان هستند- در سراسر جهان به مدرسه نمی روند. در مقایسه با دخترانی که تحصیلاتی ندارند، دختران تحصیل کرده احتمالا درآمد بهتری خواهند داشت، خانواده های سالم تری را تشکیل خواهند داد و کیفیت زندگی جامعه را بهبود خواهند بخشید.

ابتکار بگذارید دخترها بیاموزند، با همکاری ٧٠٠٠ تن از اعضای سپاه صلح ایالات متحده، از صدها طرح اجتماعی برای ادامه تحصیل دختران پشتیبانی خواهد کرد. در شش سال آینده، ابتکار بگذارید دخترها بیاموزند از راه های زیر به این هدف دست خواهد یافت:

  • ساختن توانمندی های جامعه. هزاران تن از داوطلبان سپاه صلح و ده ها هزار تن از رهبران اجتماعی برای آن که پیشتازان آموزش دختران شوند، آموزش خواهند یافت.
  • افزایش سطح آگاهی. این ابتکار سطح آگاهی مردم آمریکا را برای یافتن راه حل های اجتماعی به منظور یافتن راه های پشتیبانی از برنامه سپاه صلح افزایش خواهد داد.
  • افزایش کارآیی داوطلبان. ٦٥٠ داوطلب دیگر به سپاه صلح افزوده شده و پس از آموزش دیدن به منظور ترغیب آموزش دختران به کشورهای خاصی گسیل خواهند شد.

در سال ٢٠١٤ بیش از ٢٠٠٠ داوطلب سپاه صلح، برنامه های آموزش دادن و توانمند ساختن بیش از ٨٢٠٠٠ دختر و زن جوان ٦٠ کشور جهان را با شرکت دادن آنها در اردوگاه های سپاه صلح و باشگاه های جوانان رهبری کردند.

پرزیدنت اوباما گفت که هیچ دختری نباید از فرصت تبدیل شدن به زنی توانا با امکانات لازم برای موفقیت محروم شود.

اوباما گفت : “هرجا که زندگی کنند، هر کسی که باشند، همه دختران کره زمین ارزشمند هستند.”