ابتکار مبارزه با مالاریا میلیون ها کودک را نجات می دهد

گروهی از کودکان لبخند بر لب دارند، کلبه های کاهگلی و درختان در پس زمینه دیده می شوند (عکس از آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)
یک برنامه ایالات متحده به محافظت از کودکان و خانواده هایشان در مقابل مالاریا کمک می کند (عکس از آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

تقریبا ۴٫۳ میلیون نفر، که اغلب آنها را کودکان آفریقایی تشکیل می دهند، امروز هنوز زنده هستند چون به مالاریا مبتلا نشدند و جان به این بیماری مهلک نباختند.

برای بیش از ده سال، پیکاری علیه این بیماری انگلی با اختصاص پول، کار و تعهد جان بسیاری از افراد را نجات داده است. حال، شرکای بین المللی که در این اقدام دست داشتند و این نتایج را حاصل کردند، هدف بلندپروازانه تری را مد نظر قرار داده اند: ریشه کنی مالاریا تا سال ٢٠۵٠.

ابتکار راهبرد رئیس جمهوری برای مبارزه با مالاریا (PMI) ٢٠٢٠- ٢٠۱۵ بر این دستاوردها و اهداف تاکید می کند. این ابتکار که توسط جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری سابق راه اندازی شد، یکی از سازمان هایی است که در خط مقدم مبارزه با مالاریا حضور دارد. صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل، و مالاریا؛ برنامه بانک جهانی برای مبارزه با مالاریا؛ و بنیاد بیل و ملیندا گیتس از دیگر سازمان های فعال در این پیکار هستند.

PMI_africamap_persian
این نقشه کشورهایی را که از کمک های ابتکار رئیس جمهوری برای مبارزه با مالاریا بهره مند می شوند، نشان می دهد.

برای مقابله با تقریبا ٢٠٠ مورد ابتلاء در سال، اهداف پنج سال آینده کاهش تعداد موارد مرگ و میر ناشی از مالاریا به یک سوم میزان کنونی (نزدیک به ۶٠٠ هزار در سال) و کاهش ابتلاء به این بیماری به میزان ۴٠ درصد در ۱٩ کشور آفریقایی و منطقه بزرگ مکونگ است که توسط ابتکار رئیس جمهوری برای مبارزه با مالاریا مورد هدف قرار گرفته اند.

در صورت دستیابی به این اهداف کوتاه مدت، ریشه کنی مالاریا تا ٢٠۵٠ امکان پذیر خواهد بود.

پیش از ابراز خوشحالی از این خبر، هشداری را که در گزارش ابتکار رئیس جمهوری برای مبارزه با مالاریا ذکر شده در نظر بگیرید:

“درحالیکه پیشرفت های انجام گرفته تاکنون تاریخی هستند، ولی چالش های جدی در تداوم کنترل و نهایتا ریشه کنی مالاریا همچنان به جای خود باقی هستند.”

انگلی که موجب بیماری مالاریا می شود در برابر خانواده دارویی ارتمیسینین که در نجات زندگی افراد مؤثر بوده اند، مقاومت نشان می دهد. یک خطر دیگر دسترسی گسترده به داروهای تقلبی و کم کیفیت ضد مالاریا است که مقاومت بیشتری در این انگل ایجاد می کنند.

خوشبختانه، همزمان با این روند ابزارهای مؤثرتری در مبارزه با مالاریا توسعه می یابند. پشه بندهای با دوام تر و آغشته به حشره کش از آزمایشگاه ها به خانه ها راه یافته اند. پشه کش های قوی تر و داروهای ضد مالاریا نیز بیشتر در دسترس قرار می گیرند.