آمریکایی ها روز استقلال را در ۴ ژوئیه جشن می گیرند. در این روز در سال ۱۷۷۶ بود که دومین کنگره قاره ای، اعلامیه استقلال را به تصویب رساند و سرانجام ۱۳ مستعمره انگلیسی را به ایالات متحده آمریکا تبدیل کرد.

چه برنامه ریزی شده و چه تصادفی، بسیاری از رویدادهای دیگر نیز برای اولین بار در ۴ ژوئیه رخ دادند. در اینجا به چندی از این رویدادها اشاره می شود:

(State Dept./D. Thompson)

نسخه ای از این مقاله قبلاً در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شده بود.