ارائه داده های بهداشتی قابل اعتماد پیرامون کووید-١٩

(© David Goldman/AP Images)
مالی فریمن، یک میکرب شناس در آزمایشگاه تحقیقات باکتری های مواد غذایی در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آتلانتا، یک باکتری را بررسی می کند. . (© David Goldman/AP Images)

نظام بهداشت عمومی ایالات متحده داده های مربوط به کووید-١٩ را در اختیار آمریکایی ها می گذارد.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) داده ها را جمع آوری می کند، تغییرات الگویی بیماری را تحت نظارت قرار می دهد، و برای پیشگیری از عفونت  دستور عمل های ایمنی ارائه می دهد.

کارشناسان این نهاد برای ردیابی موارد جدید با همکاران خود در سایر کشورها نیز همکاری می کنند.

Four women, two in lab coats, walking down street (© Andre Penner/AP Images)
کارکنان بهداشتی برزیل و آمریکا در ژوآ پیسوآ، پایتخت استان پارائیبا در برزیل به دنبال مادران و نوزادان شان برای شرکت در تحقیقات پیرامون زیکا هستند. (© Andre Penner/AP Images)

دکتر شونا زوریک، متخصص بیماری های عفونی و همه گیر و استاد دانشگاه بوفالو گفت: “جمع آوری داده های دقیق و صحیح برای مأموریت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها اساسی است.”

او گفت، در ایالات متحده تصمیمات در عرصه بهداشت عمومی مبتنی بر “با کیفیت ترین داده های علمی که به طور واقع بینانه و بی طرفانه جمع آوری می گردند، اتخاذ می شوند.” روش های دقیق و آشکار مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها برای جمع آوری داده ها برای اعتبار این نهاد حیاتی هستند.”

 یک رویکرد سازمان یافته در جمع آوری داده های بهداشتی

در ایالات متحده، گزارش داده ها با سامانه ملی نظارت بر بیماری های گزارش دادنی آغاز می گردد. این سامانه در نظارت، کنترل و پیشگیری از تقریباً ١٢۰ بیماری به کارشناسان کمک می کند.

یک بیماری “گزارش دادنی،” بیماری است که طبق قانون ایالات متحده باید هنگام تشخیص به مقامات دولتی گزارش داده شود. ازجمله این بیماری ها عبارتند از: وبا، حصبه، مالاریا، و همچنین بیماری های ناشی از ویروس های کرونا مانند سارس، مرس، و کووید-١٩.

کارکنان این سامانه برای جمع آوری داده های لازم با وزارت بهداشت همه ایالت ها، قلمروها و پایتخت کشور همکاری می کنند.

Two men holding clipboards (CDC)
کارکنان مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در حومه آتلانتا، خانه به خانه آزمایش آنتی بادی کرونا انجام می دهند تا درک بهتری از شیوه شیوع این ویروس پیدا کنند. (CDC)

بنا به گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، آزمایشگاه ها و دیگر نهادهای مشارکت کننده در این تلاش ها، هر سال نزدیک به ٧‚٢ میلیون مورد بیماری را گزارش می دهند.

آمار حاصل از این گزارش های دستوری به پژوهشگران در ردیابی شیوع بیماری ها، شناسایی گرایش ها، و پیش بینی بحران های بهداشتی در آینده کمک می کنند.

مشاوره عمومی با ارائه اطلاعات شفاف

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ، راهبردی های خود را جهت کاهش خطر ابتلا به بیماری ها را مبنی بر موارد تشخیص داده شده توسط پزشکان، اطلاعات مربوط به عوامل خطر، نتایج آزمایشگاهی تایید شده، و جمعیت شناسی بیماران طراحی می کند.

داده های مربوط به کووید-١٩ در تارنمایی که در دسترس کارشناسان بهداشتی، سیاستگذاران و عموم می باشد بارگذاری می شوند. اطلاعات به روز شده در یک فورمت ساده و خوانا در حساب کاربری توئیتر و صفحه فیسبوک مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اختیار عموم گذاشته می شوند.

دکتر زوریک گفت: “به عنوان استاد بهداشت عمومی، یکی از مسئولیت های من حصول اطمینان از این است که دانشجویان من بدانند برای ارزیابی اطلاعات دقیق و صحیح به کدام منبع باید مراجعه کنند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها همیشه در صدر این فهرست قرار دارد.”

دیگر منابع موثق و قابل اعتماد برای کسب اطلاعات در عرصه بهداشت عمومی عبارتند از: مؤسسات ملی بهداشت و مراکز پزشکی معتبر در سرتاسر ایالات متحده مانند کلینیک مایو در مینه سوتا، کلینیک کلیولند در اوهایو، و بیمارستان جانز هاپکینز در مریلند.

نگاهی به گذشته برای مطلع ساختن آینده

پژوهشگران می توانند از بیماری های همه گیر گذشته و همچنین کنونی مطالبی بیاموزند.

وقتی یک بیماری گزارش شدنی دوره خود را طی می کند، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گزارشی را پیرامون وضعیت پس از همه گیری همراه با داده های بازبینی شده منتشر می کند. برای مثال، پس از فروکش همه گیری مرس (سندروم تنفسی خاورمیانه) در اواسط ٢۰١۴ این نهاد گزارش به روز شده ای را در ژانویه ٢۰١۵ منتشر نمود. طبق اطلاعات به روز شده، تقریباً هزار مورد ابتلا در آزمایشگاه های سراسر جهان (ازجمله دو مورد در ایالات متحده)، و اغلب بین ماه مارس و می ٢۰١۴  به ثبت رسیده بودند. بنا بر داده های به روز شده، “با وجود نظارت و آزمایش  ۵١۴ بیمار در ۴۵ ایالت، تا به امروز هیچ مورد دیگری در ایالات متحده گزارش نشده است.”

.