ارائه مؤثر پیشنهادهای تجاری به رونق کسب و کار کمک می کند

خیلی ها طرح های کاری بسیار خوبی دارند، ولی برای راه اندازی یک کسب و کار، داشتن طرح کافی نیست. شما به پول نیاز دارید. به این دلیل است که ارائه طرح های کاری تان به یک سرمایه گذار به نحوی مؤثر حائز اهمیت است.

سرمایه گذاران می توانند دوستان، اعضای خانواده، همسایگان، سایر کارآفرینان، بانک ها و یا افراد ثروتمند باشند که از شما حمایت مالی می کنند. هر که باشند، شما باید آنها را متقاعد کنید که سرمایه گذاری در طرح هایتان برای آنها سودآور خواهد بود.

 مطمئن نیستید کار را از کجا آغاز کنید؟ فیصل سهیل، یک کارآفرین موفق، راهنمایی هایی را برای پیشنهاد یک طرح کاری به سرمایه گذاران بالقوه ارائه می دهد. چه شما بخواهید درخواست یک وام خرده بکنید، یک کمپین سرمایه گذاری جمعی راه بیاندازید، و یا با شرکای کاری بالقوه ملاقات کنید، توصیه های او برای داخل و خارج از اتاق های کنفرانس به یک اندازه مهم هستند.

 برای اطلاعات بیشتر درباره اینکه چگونه می توانید طرح تان را به یک کسب و کار موفقیت آمیز تبدیل کنید، در هفته جهانی کارآفرینی شرکت کنید. به عنوان یک شرکت کننده، شما می توانید با افراد و سازمان ها از بیش از 140 کشور ارتباط برقرار کنید که می توانند از طریق E- Mentor Corps، ابتکاری که از سوی وزارت امور خارجه حمایت می شود، به شما در دستیابی به اهداف تان کمک کنند.