ارائه کمک های بشردوستانه جهانی بیش از همیشه مهم است – ویدیو

ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های بشردوستانه در جهان است.

وقتی بیش از ۱۶۸ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، همه کشورها وظیفه دارند کمک کنند.

کووید-۱۹ ضمن تشدید این نیازها، دسترسی به آنها را محدود کرده است.

برای اطلاعات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید.