ارزش های اساسی ایالات متحده در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده اند

Children looking at a large printout of the Declaration of Human Rights (© Universal History Archive/Getty Images)
کودکان در کودکستان بین المللی سازمان ملل به پوستر اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه می کنند. (© Universal History Archive/Getty Images)

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل تصویب گشت، برای اولین بار حقوق و آزادی هایی را همه انسان ها مستحق آن هستند، به وضوح شرح داد.

با الهام گرفتن از ارزش های اساسی در قلب قانون اساسی ایالات متحده، اعلامیه جهانی حقوق بشر تأیید کرد که “حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.”

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ژوئیه ۲۰۱۹ گفت: “تعهد آمریکا به حمایت از حقوق بشر نقش مهمی در تغییر منشور اخلاقی … روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم داشت.” اعلامیه جهانی حقوق بشر “برای همیشه به این باور که کشورها می توانند بدون جلب توجه یا پیامد با شهروندان خود بد رفتاری کنند، پایان داد.”

در نخستین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶، این سازمان تازه تأسیس پیشنهاد تدوین سندی را داد تا اطمینان حاصل شود که یک درگیری دیگر مانند جنگ جهانی دوم هرگز تکرار نخواهد شد.

President Truman standing and speaking at lectern as men seated around him listen (© Paul Popper/Popperfoto/Getty Images)
هری س. ترومن، رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۴۶ سخنرانی می کند. (© Paul Popper/Popperfoto/Getty Images)

النور روزولت، بانوی اول سابق ایالات متحده، ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را که وظیفه داشت چارچوب این سند را تهیه کند، بر عهده داشت.

روزولت با ۱۷ عضو دیگر کمیسیون، از جمله نمایندگان فرانسه، لبنان، چین و کانادا برای ایجاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دو سال همکاری کرد.

Eleanor Roosevelt wearing headphones and holding her hand to her face (© Keystone/Getty Images)
النور روزولت، بانوی اول سابق ایالات متحده طی یک کنفرانس در مقر موقت سازمان ملل در دریاچه سوکسس، نیویورک، با هدفون به سخنان بیان شده گوش می دهد. روزولت ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده داشت. (© Keystone/Getty Images)

در ماده اول اعلامیه حقوق جهانی بشر آمده است: “همه انسان ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.

تحت رهبری روزولت و با الهام از اصل آزادی در آمریکا، سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق جهانی بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب کرد. این اعلامیه که در بیش از ۵۰۰ زبان در دسترس است، بیش از هر سند دیگری در جهان ترجمه شده است.

پامپئو در دسامبر ۲۰۱۹ گفت: “هر سال، در روز جهانی حقوق بشر، ما حقوقی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده اند گرامی می داریم و باری دیگر به حمایت و ارتقاء این آزادی های اساسی، جهانی  حیاتی متعهد می شویم. ایالات متحده همیشه حامی سرسخت آنهایی که برای دستیابی به حقوق غیرقابل انکار و کرامت انسانی خود تلاش می کنند، باقی خواهد ماند.”