آیا به این که چه کسی حکومت اینترنت را اداره می کند علاقه دارید؟  حتما  به چنین موضوعی علاقه دارید، چون از اینترنت استفاده می کنید.

در اینجا فرصت دارید از یک دیپلمات آمریکایی بپرسید در سطح جهانی  چه کسی باید بر اینترنت حکومت کند؟ 

روز پنجشنبه ٤ دسامبر ، در ساعت ١٤ به وقت گرینویچ، سفیر دانیل سپولویدا به صورت زنده دربارۀ این مسائل توئیت می کند و به پرسش ها و اظهار نظرهای شما پاسخ می دهد.

از  #openWWW یا @KeeptheNetOpen.استفاده کنید.

سفیر علاقه مند است نظرات شما را بشنود.

TWTTRCHAT3fcx