اصطلاحات آمریکایی رایج در گرمای تابستان

(عکس از شاتراستاک)

در ایالات متحده تابستان است و خیلی ها دنبال خنک ماندن از امان گرما هستند. برای دیگران فرصتی است تا از خانه بیرون بروند و از روال روزمره شان دور شوند.

اگر با یک آمریکایی صحبت کنید، چندان طول نخواهد کشید تا این اصطلاحات را برای توضیح فعالیت های تابستانی اش از دهان او بشنوید.

Catch some rays

(عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: بیرون نشستن یا دراز کشیدن و آفتاب گرفتن.

کاربرد محاوره ای: “Yesterday, I lay on the beach and caught some rays.”

“من دیروز کنار ساحل دراز کشیدم و کمی آفتاب گرفتم.”

(Travel) on a shoestring

معنی: (مسافرت کردن) با بودجه خیلی کم.

کاربرد محاوره ای: “Mike is trying to save money, so he’s traveling on a shoestring this summer.”

“مایک سعی می کند پول پس انداز کند، برای همین این تابستان با بودجه کمی مسافرت می کند.”

Dog days of summer

(عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: گرمترین روزهای تابستان؛ گرمترین روزهای سال

کاربرد محاوره ای: “It has been at least 100 degrees every day this week. The dog days of summer are here!”

“این هفته، درجه حرارت هر روز بالای ۳٧ بود. چله تابستان است!”

Off the beaten path

معنی: جایی که کمتر کسی می رود؛ جایی که توریست ها خوب نمی شناسند.

کاربرد محاوره ای: “When traveling, Anita loves to go to places that are off the beaten path. She thinks they’re more interesting than typical tourist attractions.”

“وقتی آنیتا مسافرت می کند، دوست دارد جاهایی برود که کمتر کسی می شناسد. به نظر او خیلی جالب تر از جاذبه های توریستی معمولی هستند.”

Beat the heat

(عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: از گرمای تابستان دوری کردن؛ ماندن در یا رفتن به جایی خنک، بخصوص در روزهای گرم تابستان.

کاربرد محاوره ای: “It’s always air-conditioned in the mall, so let’s go there today to beat the heat.”

“در فروشگاه ها همیشه کولر روشن است، بیا امروز از گرما در برویم.”

Soak up the (some) sun

معنی: از آفتاب لذت بردن؛ بیرون در آفتاب نشستن.

کاربرد محاوره ای: “Let’s go to the park and soak up some sun while the weather is nice.”

“بیا تا هوا خوب است برویم پارک و از آفتاب لذت ببریم.”

بیشتر بیاموزید

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحاتی که در آنها به فوتبال، اقیانوس و پول اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.