به غذاهای خوشمزه و سالم علاقه دارید؟ ممکن است بخواهید نگاهی به آنچه که در نمایشگاه بین المللی ٢٠۱۵ در میلان می گذرد بیاندازید. آینده نظام غذایی جهان موضوع داغی است که روی صورت غذای این نمایشگاه قرار دارد.

اگر در حال آموختن انگلیسی آمریکایی هستید، باید بدانید که اصطلاحاتی مانند “سر اشتها آمدن” و “روی صورت غذا بودن” هیچ ربطی به خورد و خوراک ندارند.

در اینجا با چند اصطلاح تشبیهی دیگر در انگلیسی آمریکایی برای پرچاشنی کردن و آب و رنگ دادن به گفتگوهایتان آشنا شوید:

Icing on the cake

فردی در حال تزئین کیک های کوچک (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: وقتی دو رویداد خوشایند یکی پس از دیگری اتفاق بیافتد.

کاربرد محاوره ای: “I received a big raise at work. The same day, my boss gave me an extra week of vacation. It was icing on the cake.”

“من سر کار اضافه حقوق گرفتم. همان روز، رئیسم به من یک هفته تعطیلات بیشتر دارد. نور علی نور شد.”

Big cheese

معنی: یک فرد مهم، قدرتمند یا بانفوذ.

کاربرد محاوره ای: “She must be a big cheese in the company. Everyone listens to what she says, including the company president!”

“او باید فرد مهم و بانفوذی باشد. همه به حرف او گوش می دهند، حتی رئیس شرکت.”

Best thing since sliced bread

یک مرد با کارد و چنگال با نان های تست روی هم چیده شده (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: برای بیان شور و هیجان از خوب بودن یک نفر یا یک چیز به کار می رود.

کاربرد محاوره ای: “You got me a new bike for my birthday! You’re the best thing since sliced bread.”

“برای تولدم دوچرخه نو خریدی! از تو بهتر پیدا نمی شه.”

Food for thought

معنی: موضوعی برای تفکر و اندیشه.

کاربرد محاوره ای: “The school principal wants to abolish the use of exams in the classroom. Some teachers don’t agree but say the idea is food for thought.”

“مدیر مدرسه می خواهد امتحان سر کلاس را حذف کند. بعضی از معلم ها با این کار مخالفند ولی می گویند که درباره آن فکر خواهند کرد.”

Couch potato

یک زن سر پایین روی مبل دراز کشیده است. (عکس از شاتراستاک)
(عکس از شاتراستاک)

معنی: فردی که برای مدت طولانی روی مبل می نشیند، و معمولا تلویزیون نگاه می کند و چیزی می خورد.

کاربرد محاوره ای: “Let’s go for a walk or a bike ride. I don’t want to be a couch potato.”

“بیا بریم یا قدم بزنیم یا دوچرخه سواری. نمی خواهم همینطور جلوی تلویزیون ولو باشم.”

بیشتر بیاموزید

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحاتی که در آنها به فوتبال، اقیانوس، و تابستان اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.