زندگی دانشجویی زبان مختص به خود را دارد. اگر تصمیم تحصیل در یک دانشگاه آمریکایی را دارید، آموختن اصطلاحات عامیانه در عادت کردن سریع تر به محیط به شما کمک خواهد کرد.

دبو راهیلی، استاد رشته زبان شناسی در دانشگاه اورگان گفت: “مانند هر تازه وارد به هر گروه، دانشجویان دانشگاهی نیز می خواهند به محیط شان حس تعلق نشان دهند. آنها عبارات رایج و اصطلاحات عامیانه ای را که این حس را در آنها به وجود می آورند می آموزند و به کار گیرند. بسیاری از دانشجویان نیز در درس هایشان ایده ها و عبارات جدیدی را می آموزند که موجب خلاقیت بیشتر در زبان می شود.”

اصطلاحات زیر در بسیاری از دانشگاه های ایالات متحده به گوش می خورند:

GPA killer

(Shutterstock)

معنی: یک واحد یا کلاس خیلی سختی که می تواند معدل دانشجو را پایین بیاورد.

کاربرد محاوره ای: “I know I should take that class, but it’s going to be a GPA killer.”- می دانم باید آن واحد را بردارم، ولی معدلم را پایین می آورد.

Ace

معنی: بهترین نمره ممکن. این واژه از بازی تنیس گرفته می شود، یعنی وقتی کسی سرو می زند و طرف مقابل نمی تواند توپ را برگرداند.

کاربرد محاوره ای: “All that studying I did paid off. I aced that exam!” – خر خونی ها جواب داد، زدم تو گوش بیست!”

All-nighter

(عکس از شاتراستاک)

معنی: درس خواندن برای یک امتحان یا نوشتن یک رساله که تمام شب تا طلوع خورشید طول می کشد.

کاربرد محاوره ای: “There was so much reading I hadn’t done. I had to pull an all-nighter to study for the exam.” – آنقدر مطلب برای خواندن داشتم که مجبور شدم تا بوغ سحر درس بخوانم.

Pregame

معنی: سر زدن به یک مهمانی کوچک پیش از رفتن به مهمانی اصلی

کاربرد محاوره ای: “Our dorm’s hall party is at nine, but we’re going to pregame at Julie’s at seven.” – مهمانی خوابگاه ساعت نه شروع می شود، ولی اول ساعت هفت یک سر به خانه جولی می زنیم.

Underwater basket weaving

(یوتوب)

معنی:  نامی برای یک واحد انتخابی که برای فارغ التحصیل شدن الزامی نیست یا برای کلاسی که خیلی راحت است.

کاربرد محاوره ای: “You need to challenge yourself more, instead of signing up for underwater basket weaving again.” –  به جای اینکه یک واحد راحت برداری، باید خودت را بیشتر به چالش بکشی.

RA

معنی: مشاور دانشجویی که در خوابگاه زندگی می کند و معمولا  چند سال بالاتر است و قوانین خوابگاه را به اجرا می گذارد و به سایر دانشجویان کمک می کند.

کاربرد محاوره ای: “If you lost your room key, you should go talk to the RA. She’ll tell you how to get a new one.” – اگر کلیدت را گم کرده ای، با RA صحبت کن تا ببینی چطور میتونی یک کلید جدید بگیری.

بیشتر بیاموزید

ShareAmerica مطالبی را برای آموزش زبان انگلیسی ارائه می دهد. به مقالات ما درباره گفتگوهای روزمره یا اصطلاحات ورزشی یا تجاری مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر درباره زندگی در محیط  دانشگاه های ایالات متحده در Education USA  در دسترس است.