رؤسای جمهوری سابق ایالات متحده مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود را با شیوه های نوظهوری برگزار کرده اند، و اول از همه جورج واشنگتن که پس از ایراد سوگند آغاز ریاست جمهوری خود را با رقص والس جشن گرفت.

قانون اساسی به غیر از تاریخ مراسم تحلیف و واژه های سوگند ریاست جمهوری رهنمود بیشتری ارائه نمی دهد. هر جشن بر اساس سنت و بر اساس شخصیت رئیس جمهوری جدید شکل می گیرد. به نکته هایی جالب درباره چند مراسم تحلیف قابل توجه کنید.

نگاهی به مراسم آغاز دوره ریاست جمهوری در ایالات متحده:

  • جورج واشنگتن: کوتاه ترین سخنرانی مراسم تحلیف ریاست جمهوری با ١٣۵ کلمه.
  • آبراهام لینکلن: نخستین رئیس جمهوری که آمریکایی های آفریقایی تبار را در رژه مراسم تحلیف خود شرکت داد.
  • وودرو ویلسون: نخستین رئیس جمهوری که زنان را در رژه مراسم تحلیف خود شرکت داد.
  • هری ترومن: نخستین مراسم تحلیف ریاست جمهوری که از تلویزیون پخش شد.
  • جان اف. کندی: نخستین مراسم تحلیف که شاعری در آن به قرائت شعر به این مناسبت پرداخت.
  • رونالد ریگان: سردترین و گرم ترین درجه دما در دو مراسم تحلیف.
  • بیل کلینتون: نخستین مراسم ریاست جمهوری که بصورت زنده از طریق اینترنت پخش شد.
(عکس از وزارت امور خارجه/جولیا ماروزسکی)
(عکس از وزارت امور خارجه/جولیا ماروزسکی)