اطلاعات خود را درباره رؤسای جمهوری آمریکا بیازمایید [آزمون]

درباره رؤسای جمهوری آمریکا چقدر اطلاع دارید؟ پاسخ درست به سؤوال را کلیک کنید و امتیاز خودتان را در فیس بوک و توییتر به اشتراک بگذارید!

١ – بنای یادبود در نشنال مال در واشنگتن – ستون بلند سنگی با نوکی هرمی شکل (که به آن ستون هرمی می گویند) – در گرامیداشت کدام رئیس جمهوری است؟

تصویری از پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت(© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت (© siteseen.info)

فرانکلین دی. روزولت

تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)

جورج واشنگتن

تصویری از پرزیدنت رونالد ریگان (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت رونالد ریگان (© siteseen.info)

رونالد ریگان

۲ – کدام رئیس جمهوری در سال ١۹۳٧ حرفه خود را به عنوان هنرپیشه آغاز کرد و درقبل از وارد شدن به سیاست هنرمند موفقی در هالیوود بود؟

 

تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)

جان اف. کندی

تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)

جیمی کارتر

تصویری از پرزیدنت رونالد ریگان (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت رونالد ریگان (© siteseen.info)

رونالد ریگان

۳ – برنامه های اقتصادی و اجتماعی کدام رئیس جمهوری در دهه ١۹۳۰ و بحران اقتصادی بزرگ به عنوان نیو دیل شناخته شد؟

 

تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)

جورج واشنگتن

تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)

جان اف. کندی

تصویری از پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت (© siteseen.info)

فرانکلین دی. روزولت

۴ – کدام رئیس جمهوری در سخنرانی سال ١۹۶۲ خود وعده داد که ایالات متحده  تا قبل از پایان دهه انسان را در کره ماه فرود می آورد؟

 

تصویری از پرزیدنت ریچارد نیکسون (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت ریچارد نیکسون (© siteseen.info)

ریچارد نیکسون

تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)

جان اف. کندی

تصویری از پرزیدنت بیل کلینتون (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت بیل کلینتون (© siteseen.info)

بیل کلینتون

۵ – سناتور تد کندی به این پرزیدنت یک سگ از نژاد سگ های شناگر پرتغالی به نام بو هدیه داد.

تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)

جیمی کارتر

تصویری از پرزیدنت بیل کلینتون (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت بیل کلینتون (© siteseen.info)

بیل کلینتون

تصویری از پرزیدنت باراک اوباما (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت باراک اوباما (© siteseen.info)

باراک اوباما

۶ – در دوران ریاست جمهوری این رئیس جمهور در دهه ١۹٧۰، کشور چین دو پاندای بزرگ به نام های لینگ لینگ و شینگ شینگ به ایالات متحده هدیه کرد.

 

تصویری از پرزیدنت هری ترومن (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت هری ترومن (© siteseen.info)

هری ترومن

تصویری از پرزیدنت ریچارد نیکسون (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت ریچارد نیکسون (© siteseen.info)

ریچارد نیکسون

تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جان اف. کندی (© siteseen.info)

جان اف. کندی

٧ – این رئیس جمهوری در سال ۲۰۰۹ به توییتر ملحق شد و برای ارتباظ مستقیم با مردم آمریکا از طریق توییت های خود معروف است.

 

تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جیمی کارتر (© siteseen.info)

جیمی کارتر

تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)
تصویری از پرزیدنت جورج واشنگتن (© siteseen.info)

جورج واشنگتن

تصویری از پرزیدنت دونالد ترامپ (State Dept./D. Thompson)
تصویری از پرزیدنت دونالد ترامپ (State Dept./D. Thompson)

دونالد ترامپ

امتیاز شما ۰ از ٧!

نتیجه

 

١ – بنای یادبود در نشنال مال در واشنگتن – ستون بلند سنگی با نوکی هرمی شکل (که به آن ستون هرمی می گویند) – در گرامیداشت کدام رئیس جمهوری است؟

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: جورج واشنگتن

۲ – کدام رئیس جمهوری در سال ١۹۳٧ حرفه خود را به عنوان هنرپیشه آغاز کرد و درقبل از وارد شدن به سیاست هنرمند موفقی در هالیوود بود؟

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: رونالد ریگان

۳ – برنامه های اقتصادی و اجتماعی کدام رئیس جمهوری در دهه ١۹۳۰ و بحران اقتصادی بزرگ به عنوان نیو دیل شناخته شد؟

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: فرانکلین دی. روزولت

۴ – کدام رئیس جمهوری در سخنرانی سال ١۹۶۲ خود وعده داد که ایالات متحده  تا قبل از پایان دهه انسان را در کره ماه فرود می آورد؟

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: جان اف. کندی 

۵ – سناتور تد کندی به این پرزیدنت یک سگ از نژاد سگ های شناگر پرتغالی به نام بو هدیه داد.

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: باراک اوباما 

۶ – در دوران ریاست جمهوری این رئیس جمهور در دهه ١۹٧۰، کشور چین دو پاندای بزرگ به نام های لینگ لینگ و شینگ شینگ به ایالات متحده هدیه کرد.

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: ریچارد نیکسون 

٧ – این رئیس جمهوری در سال ۲۰۰۹ به توییتر ملحق شد و برای ارتباظ مستقیم با مردم آمریکا از طریق توییت های خود معروف است.

پاسخ شما: جواب

پاسخ درست: دونالد ترامپ 

presidential images © siteseen.info