اعتراضات مسالمت آمیز یک سنت آمریکایی محافظت شده هستند

آمریکایی ها همیشه برای بیان ابراز نظرات خود تجمع کرده اند، و دولت ایالات متحده از حق شهروندان خود برای اعتراض مسالمت آمیز در مورد هر موضوعی حمایت کرده و آن را محترم می شمارد.

این رویکرد با رویکرد رژیم های خودکامه و استبدادی در سراسر جهان که معترضان و روزنامه نگاران را خاموش می کنند، کاملاً در تضاد است.

قانون اساسی ایالات متحده از آزادی های بیان و اجتماعات مسالمت آمیز، و همچنین شکایت از نابسامانی های اجتماعی به دولت تجلیل کرده و آنها را محفوظ دانسته است.

بنا به اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، در حالیکه دولت های محلی می توانند با توجه به زمان، مکان و نحوه برگزاری اعتراضات، محدودیت هایی را اعمال کنند، ولی این معیارها باید به طور یکسان و برابر و صرفنظر از پیام معترضان شامل حال همه گروه ها شوند.

بنابراین، آمریکایی ها برای بیان و ابراز عقاید و دیدگاه های خود در مورد موضوعات مختلف گردهم جمع می شوند. ازجمله بزرگترین راهپیمایی هایی که در امتداد نشنال مال واشنگتن برگزار شده اند، عبارتند از:

  • راهپیمایی بزرگ واشنگتن برای آزادی و حقوق دگرباشان جنسی در ١٩٩٣.
  • راهپیمایی یک میلیون نفره در ١٩٩۵.
  • راهپیمایی برای زندگی زنان در ۲۰۰۴.
  • راهپیمایی زنان در واشنگتن در ۲۰١٧.

برخی تظاهرات نیاز به مجوز دارند، ولی مقامات شهرداری  باید صرفنظر از موضوع و دلیل اعتراضات ، و مبنی بر معیارهای یکسان درخواست همه متقاضیان را در نظر بگیرند. به طور کلی، مجوزها فقط در صورت وجود خطر امنیت عمومی و یا ماهیت خشونت آمیز اعتراضات انکار می شوند.

معترضان در نیویورک سیتی  فقط در صورت انتشار صدای بلند در اماکن عمومی، گردهمایی بیش از بیست نفر در پارک های عمومی، راهپیمایی در خیابان های شهر، و یا استفاده از پنجاه وسیله نقلیه یا بیشتر نیاز به مجوز دارند.

اگر معترضان در نیویورک سیتی در یکی از پیاده روهای شهر بدون جلوگیری از ترافیک یا پخش صدای بلند تجمع کنند، نیازی به مجوز ندارند.

Crowd gathering by the White House (© Jacquelyn Martin/AP Images)
معترضان در ۶ ژوئن نزدیک کاخ سفید تظاهرات می کنند. (© Jacquelyn Martin/AP Images)

واشنگتن دی سی، پایتخت کشور هم از حوزه های فدرال و هم از حوزه های محلی تشکیل شده است. در حالیکه تجمع بیش از ۲۵ نفر در مناطق فدرال واشنگتن  نیاز به مجوز دارد،  تظاهرات در مناطق محلی شهر– خیابان ها، پیاده روها، ایستگاه های مترو- در یک یا چند صورت زیر نیازی به مجوز ندارند:

  • گروه مانع رفت و آمد عابرین در پیاده روها نشود.
  • تعداد شرکت کنندگان زیر پنجاه نفر باشد و در خیابان ها اعتراض نکنند.
  • تظاهرات به طور خودجوشانه شکل گیرد.

بنا به گفته خدمات پارک ملی، نشنال مال که هر سال تقریبا ٧۵۰ تظاهرات در آن برگزار می شود، ازجمله زمین های فدرال در واشنگتن است.

در ۲۰١٩ ، اداره پلیس متروپولیتن ناحیه کلمبیا که مجوز برگزاری تظاهرات در مناطق محلی را صادر می کند، ۴۵٧ درخواست مجوز دریافت کرد و هیچکدام از آنها رد نشد.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در سخنرانی که در ۲۰١٩ ایراد کرد، رویکرد ایالات متحده و چین را با یکدیگر مقایسه کرد: ” ما می خواهیم آزادی های خود را حفظ کنیم- آزادی بیان، و می خواهیم از جریان آزاد اطلاعات در همه جا اطمینان حاصل کنیم.”