اوکراین به کمک جامعه بین المللی در تلاش است خدمات انتظامی خود را اصلاح و از درستکاری افسران پلیس و امنیت جوامع محل خدمت آنها اطمینان حاصل کند.

به عنوان بخشی از این کوشش، در این هفته ساکنان کیِف، پایتخت اوکراین، در مورد چندین طرح جدید خودرو که برای اتومبیل های گشتی کشور پیشنهاد شده است رأی می دهند. این تجدید ساختار بخشی از تلاش دولت اوکراین را برای برپا داشتن خدمات جدید پلیس به جای دستگاهی که پیش از این به عنوان فاسدترین بخش خدمات عمومی سوء شهرت داشت تشکیل می دهد.

یکی از شرایطی که برای خودروهای جدید گشتی مقرر شده، داشتن دید وسیع در شرایط نامساعد آب و هوایی و هنگام شب است. ولی شرایط دیگر از جمله این که خودروهای جدید گشتی باید به آسانی قابل شناسایی، و سرنشینان آن در قبال مردم رفتار “دوستانه ای” داشته باشند، به همان اندازه اهمیت دارند.

همانگونه که کارشناسان خدمات پلیس در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده می دانند، تقویت اعتماد میان مجریان قانون و جوامع محل خدمت آنان برای استقرار ثبات از اهمیت اساسی برخوردار است. این اعتماد از ارائه خدمات انتظامی مؤثر همراه با درستکاری نظام های دادرسی کیفری آغاز می شود.

دیگر عوامل پیش برنده اصلاحات

طرح خودروهای گشتی تنها یکی از گام هایی است که اوکراین طی چندین ماه گذشته برای اصلاح نظام مجریان قانون برداشته است.

  • سال گذشته دولت اوکراین ایکا زگولادزه را که به عنوان یک مقام بلندپایه در وزارت کشور گرجستان از ٢٠٠٦ تا ٢٠١٢ بر اصلاح پلیس در آن کشور نظارت داشت، برای تصدی مقام وزیر کشور در نظر گرفت. زگولادزه نمایندگان دو کشور را واداشت تا برای تهیه یک پیش نویس قانونی به منظور اصلاح پلیس با یکدیگر همکاری کنند.
  • در ماه ژانویه کیِف یک مرکز استخدام  پلیس را برای پرکردن دو هزار پست که پس از کاهش نیروهای پلیس به نصف تعداد کنونی برجای خواهد ماند، گشود. داوطلبان یک فرایند استخدامی را شبیه به آنچه که در ایالات متحده مورد عمل قرار دارد، ازجمله آزمون مهارت های عمومی، بررسی ویژگی های جسمی و روانی و مصاحبه های رو در رو طی خواهند کرد. آنگاه افراد گزیده شده برای استخدام، به وسیله کارشناسان بلندپایه اجرای قانون ایالات متحده آموزش خواهند دید.

جفری پیات، سفیر ایالات متحده در اوکراین طی رویدادی در روز گشایش این مرکز استخدام گفت: “همه ما می خواهیم ببینیم که پلیس گشتی جدید اعتماد میان مجریان قانون و جوامع را که مردم اوکراین خواستار و سزاوارش هستند برقرار می سازد.” به همین منظور دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وابسته به وزارت امور خارجه مبلغ ٢٠ میلیون دلار را به پشتیبانی از این اصلاحات اختصاص داده است.

برای اطلاعات بیشتر درباره پشتیبانی جامعه بین المللی از اوکراین هشتگ #UnitedforUkraine  را در توئیتر دنبال کنید.