افغانستان به کمک دوستانش به پیش می رود

باراک اوباما و اشرف غنی (عکس از آسوشیتدپرس)
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغان و پرزیدنت اوباما در ۲۴ مارس در کاح سفید باهم گفتگو می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

پرزیدنت اوباما  روز ۲۴ مارس هنگام استقبال از اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله مقام بلندپایه اجرایی در کاخ سفید گفت: “مأموریت رزمی آمریکا در افغانستان ممکن است به پایان رسیده باشد، ولی تعهد ما در قبال مردم افغانستان پایدار باقی خواهد ماند.”

غنی و عبدالله به عنوان نمایندگان نخستین دولت وحدت ملی افغانستان از ۲۲ تا ۲۶ مارس با مقامات بلندپایه ایالات متحده به منظور تأکید دوباره بر مناسبات ایالات متحده – افغان دیدار کردند. اوباما از رهبری توأم با از خودگذشتگی غنی و عبدالله در دوره گذار در افغانستان تمجید کرد.

اوباما گفت: “پرزیدنت غنی و دکتر عبدالله با روحیه سازش از منافع خود به نفع منافع کشور گذشتند و نخستین انتقال دموکراتیک قدرت را در تاریخ افغانستان تضمین کردند. آنها اکنون همراه یکدیگر دولت وحدت ملی را که بازتاب دهنده گوناگونی، نیرومندی و عزم راسخ مردم افغان است هدایت می کنند.”

اوباما گفت، راه حل سیاسی برای مردم افغان به ادامه عقب نشینی نیروهای ایالات متحده و سربازان خارجی یاری خواهد داد.

دو مرد بر مزار سرباز گمنام تاج گل می گذراند. (عکس از آسوشیتدپرس)
اشرف غنی، رئیس جممهوری افغان، و عبدالله عبدالله مقام بلند پایه اجرایی در ۲۴مارس تاج گلی را بر مزار سربازان گمنام می گذارند. (عکس از آسوشیتدپرس)

اوباما گفت: “آشتی و حل اختلاف سیاسی همچنان مطمئن ترین راه خارج شدن همه سربازان ایالات متحده از افغانستان است و منافع بین المللی و صلح در افغانستان و همچنین منافع ملی ایالات متحده را تأمین می کند.”

ایالات متحده به پشتیبانی خود از کوشش های دولت وحدت ملی برای خدمت به مردم افغان در پیکار با فساد، حفظ حاکمیت قانون و تقویت نهادهای دموکراتیک ادامه می دهد.

اوباما افزود: “آمریکا همچنان به عنوان شریک شما به کمک برای پیشبرد حقوق و کرامت انسانی همه افغان ها، ازجمله زنان و دختران ادامه خواهد داد.”

طی مراسمی در پنتاگون، غنی از نظامیان ایالات متحده به خاطر فداکاری شان برای مردم افغان و حمایت از آنان سپاسگزاری کرد و گفت که نقش مثبت ایالات متحده از اقدام علیه تروریسم  فراتر می رود.

غنی اظهار داشت: “شما تنها برای جنگیدن به آنجا نیامدید … شما مدرسه، سد و جاده ساختید، و در حالیکه تأسیسات زیربنایی زندگی مردم را تغییر داده است، رفتار از جانب شما نیز با آن مراقبت، انظباط و فداکاری همراه بوده است.”