روز زمین در ٢٢ آوریل برگزار می شود. ولی هر روز می توان کارهایی را برای محافظت از اقیانوس هایمان و موجودات دریایی غیرقابل جایگزین آنها انجام داد.

پوستر رایگان ما را دانلود کنید تا اطلاعات بیشتری درباره خطراتی که این منبع حیاتی را تهدید می کنند کسب کنید. ازجمله این خطرات عبارتند از:

کارهای زیادی هستند که می توانید برای کمک انجام دهید. برای مثال:

برای دانلود این پوستر رایگان روی آن کلیک کنید! (وزارت امور خارجه/طرح از لوری آنزالون)
برای دانلود این پوستر رایگان روی آن کلیک کنید! (وزارت امور خارجه/طرح از لوری آنزالون)