الجزایر و ایالات متحده علیه افراط گرایی خشونت طلب با یکدیگر مشارکت می کنند

رمطان لعمامره، وزیر امور خارجه الجزایر و جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده در هشتم آوریل در واشنگتن با یکدیگر دست می دهند. (عکس از وزارت امور خارجه)

در جریان گفتگوهای راهبردی بین ایالات متحده و الجزایر، دو کشور راهبردهای خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و بر تعهد مشترک شان برای مبارزه با تروریسم تأکید کردند.

کری، وزیر امور خارجه، در هشتم آوریل به دنبال سومین نشست گفت و شنود میان دو طرف طی یک مصاحبه مطبوعاتی همراه با رمطان لعمامره، وزیر امور خارجه الجزایر در واشنگتن گفت: “من از الجزایر به خاطر موافقتش با به اشتراک گذاشتن درس هایی که در مبارزه با افراط گرایان خشونت طلب آموخته اند سپاسگزارم. “

کری افزود: “به همین دلیل ایالات متحده از برنامه الجزایر برای میزبانی یک نشست بین المللی در تابستان امسال در رابطه با ریشه کن ساختن افراط گرایی استقبال می کند.”

این نشست در پی کنفرانس مقابله با افراط گرایی خشونت طلب  که در فوریه ٢٠۱۵ به میزبانی پرزیدنت اوباما برگزار شد، تشکیل داده خواهد شد. در آن کنفرانس نمایندگان بیش از ۶٠ کشور ایده های خود را بر اساس برنامه های متکی بر جامعه علیه تمایل به افراط گرایی به اشتراک گذاشتند.

کری از الجزایر به خاطر مشارکتش در همایش جهانی ضد تروریسم و در نشست رهبران هنگام گشایش اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ٢٠۱۴ سپاسگزاری کرد.

در طی گفتگوهای راهبردی، دو کشور موافقت کردند که با یکدیگر به منظور ارتقاء امنیت منطقه ای، افزایش به اشتراک گذاشتن اطلاعات و هماهنگ ساختن برنامه ها با هدف ظرفیت سازی برای شرکای منطقه ای همکاری کنند.

کری اظهار داشت: “ما عمیقا به دوستی بین دو کشور ارج می گذاریم و قویاً بر این باوریم که یک الجزایر باثبات و برخوردار از کامیابی روزافزون که با جامعه بین المللی مشارکت می کند، برای منطقه اهمیت حیاتی دارد و به طور واقعی برای جهان نیز دارای اهمیت حیاتی است.”