انتخابات محلی مشارکت افراد در دموکراسی را ترویج می کند

هر چهار سال یکبار، ایالات متحده یک رئیس جمهور انتخاب می کند. اما انتخاباتی که بیشتر بر زندگی روزمره آمریکایی ها تأثیر می گذارند، اغلب انتخابات محلی هستند.

لاول راثبان، یکی از پنج عضو شورای شهری تازه انتخاب شده در سیکویم، واشنگتن، گفت: “در انتخابات محلی با نامزدهایی سر و کار دارید که بر زندگی روزمره شما تأثیر می گذارند، و این فرصت را دارید که در محله خود مشارکت و تغییرات واقعی ایجاد کنید.”

انتخابات محلی هر دو سال یکبار – و گاهی سالانه – در بیش از ۱۹ هزار شهر و شهرک ایالات متحده برگزار می شود. سمت ها و وظایف منتخبان متفاوت است، اما همه در سه دسته قرار می گیرند: مجریه، مقننه و قضاییه.

مانند دولت فدرال، سمت های ایالتی معمولاً شامل قضات و دادستان های کل نیز می شوند.

دولت‌ های شهرها و شهرک ها قوانین محلی را که معمولاً مقررات نامیده می ‌شوند در مورد مسائلی مانند استفاده از زمین و محدودیت ایجاد صدا تعیین می ‌کنند. آنها همچنین مدیریت بودجه خود را بر عهده دارند. از جمله وظایف آنها می توان از ارائه خدمات پلیس و آتش نشانی، و آموزش عمومی در مدارس ابتدایی تا دبیرستان نام برد.

راثبان می گوید که برای ایجاد تغییر در جامعه خود تصمیم گرفت در انتخابات نامزد شود.

در ماه نوامبر، او حریف خود را با اختلاف ۱- ۲ شکست داد. این شهرک همچنین شاهد مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات محلی بود.

سارا مثنر قبلاً در هیئت مدیره آموزش و پرورشی پورت آنجلس، واشنگتن خدمت کرده بود و اخیراً در ماه نوامبر دوباره در انتخابات پیروز شد.

(© Tim Gray/Shutterstock)
تبلیغات انتخابات محلی، ایالتی و فدرال در ۱۱ می ۲۰۱۸ در خیابان اصلی در کورونا، کالیفرنیا دیده می شوند. (© Tim Gray/Shutterstock)

او می‌گوید: “واقعیت این است که کارهایی که ما در سطح محلی انجام می‌ دهیم تأثیر بسیار بیشتری بر کودکان دارد تا اتفاقی که در کاخ سفید می‌افتد. افرادی که استخدام می‌ کنیم، برنامه های درسی که تدریس می‌ کنیم، فرصت ‌هایی که کودکان مان از آن برخوردار می شوند – اینها چیزهایی هستند که واقعاً اهمیت دارند.”

اعضای منتخب هیئت مدیره آموزش و پرورشی در ایالات متحده در مورد اهداف و خط مشی مدارس در بخش ها و ناحیه های مرتبط تصمیم می گیرند.

مثنر در ۲۰۰۸ تصمیم گرفت برای خدمت در هیئت مدیره آموزش و پرورشی نامزد شود چرا که به امور مالی مدرسه ابتدایی فرزندش اهمیت می داد. از سال ۲۰۰۹، او بر برنامه ریزی مالی، برنامه های درسی مدارس دولتی و مقررات مدرسه نظارت داشته است.

مثنر توصیه می کند هر کسی که قصد دارد در انتخابات محلی نامزد شود، برای خدمت بلندمدت برنامه ریزی کند.

او می گوید: “مشارکت کنید. به نظر من شما در چنین سمتی مطالب بیشتری می آموزید، تأمل می کنید  و با ذهن و فکر باز در هیئت مدیره خدمت می کنید.”