انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هر چهار سال یکبار در سراسر جهان خبرساز می شود. اما آنچه که در انتخابات میان ‌دوره ‌ای اتفاق می ‌افتد می ‌تواند به همان اندازه در جهت ‌گیری کشور تأثیر بگذارد. این انتخاب به این دلیل که تقریباً دو سال پس از آغاز دوره ریاست ‌جمهوری برگزار می شود، چنین نامیده می شود.

بیشترین توجه در انتخابات میان دوره ای به دو مجلس کنگره معطوف است: مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده. اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند، بنابراین کلیه ۴۳۵ کرسی در جریان انتخابات میان دوره ای تعیین می شوند.

سناتورها برای دوره های شش ساله متوالی انتخاب می شوند. بنابراین، یک سوم از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا در هر انتخابات میان دوره ای قابل تصاحب است.

 (© Robert Alexander/Getty Images)
داوطلبان در سانتافه، نیومکزیکو رأی دهندگان را ثبت نام می کنند. (© Robert Alexander/Getty Images)

دلیل اهمیت زیاد این انتخابات چیست؟ گری نوردلینگر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: “هر حزبی که مجلس نمایندگان یا سنا را کنترل می کند، دستور کار را تعیین می کند.”

حزب اکثریت است که ریاست کمیته های مهم کنگره را تعیین می کند. نوردلینگر می ‌گوید توانایی یک رئیس‌ جمهور برای به انجام رساندن دستور کاری خود به این بستگی دارد که آیا حزب او در دو مجلس کنگره اکثریت دارد یا خیر.

اگر چه بسیاری از انتخابات ایالتی و محلی در همان روز انتخابات میان دوره ای برگزار می شوند، ولی انتخابات ایالتی و محلی می توانند در زمان های مختلف در طول هر سال برگزار شوند و انتخابات سراسری برای فرماندار یا مجلس ایالتی، شهرداران در هر شهر، انتخابات محلی برای قضات و مقامات محلی، و همچنین طرح های خاص در سطح محلی یا ایالتی را شامل می شوند.

او می‌ گوید در حالیکه انتخابات ایالتی و محلی معمولاً در سرتیتر خبرها یا رسانه های ملی مطرح نمی شوند، “اکثریت مطلق قوانین در کشور در سطح ایالتی تصویب می‌ شوند، نه در سطح فدرال.”

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد فدرالیسم در ایالات متحده، به مجموعه سه قسمتی ما در مورد دولت فدرال، ایالتی و محلی مراجعه کنید.

نسخه ای از این مقاله قبلاً در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شده بود.

(State Dept.)