انجام اقدامات بین المللی به ترمیم لایه اوزون کمک کرده است

بنا به گزارش سازمان ملل متحد، لایه اوزون زمین در حال ترمیم در چهار دهه آینده قرار دارد.

این پیشرفت نتیجه ده ها سال همکاری بین المللی برای حذف تدریجی مواد شیمیایی مضری است که منجر به تخریب لایه اوزون جو زمین می شوند.

پتری تالاس، دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی در بیانیه ای در ۹ ژانویه گفت: “اقدامات انجام گرفته برای بهبود وضعیت اوزون، الگویی برای اقدامات اقلیمی است. موفقیت ما در حذف تدریجی مواد شیمیایی اوزون خوار به ما نشان می دهد چه کارهایی را می توان و باید به فوریت برای گذار از سوخت‌ های فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای و در نتیجه محدود کردن افزایش دما انجام داد.”

لایه اوزون چیست؟

دانشمندان برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ هنگامی که حفره بزرگی در لایه اوزون بر فراز جنوبگان کشف شد، متوجه شدند که اوزون، گازی بی بو و بی رنگ که پرتو فرابنفش خورشید را جذب می کند در حال ناپدید شدن از لایه استراتوسفر جو زمین بود. آنها به زودی دریافتند که مواد شیمیایی صنعتی مانند کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs) از هواپخش ها و یخچال‌ها، نه تنها در قطب جنوب بلکه در سایر نقاط جهان نیز موجب تخریب اوزون می‌شوند.

 (© NASA/AP)
رنگ آبی و بنفش در این تصویر با رنگ کاذب ناسا، حفره ای را در لایه اوزون جو زمین بر فراز جنوبگان در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ نشان می دهد. (© NASA/AP)

جامعه بین المللی که از این کشف نگران شده بود، در سال ۱۹۸۷ پروتکل مونترال که تولید و مصرف کلروفلوئوروکربن‌ ها و سایر مواد مخرب لایه اوزون را به تدریج متوقف کرد، به تصویب رساند. این پروتکل برای حذف دیگر مواد تخریب کننده چندین بار اصلاح شد. با پیوستن همه ۱۹۷ عضو سازمان ملل متحد، این پیمان به اولین توافقنامه ای تبدیل شد که به تصویب جهانی رسید.

اقدام جامعه بین ‌المللی به این معناست که اکنون انتظار می ‌رود وضعیت اوزون به ترتیب زیر بهبود یابد:

  • بر فراز جنوبگان تا سال ۲۰۶۶.
  • بر فراز شمالگان تا سال ۲۰۴۵.
  • در سراسر جهان تا سال۲۰۴۰.

برداشتن گام های بیشتر

ایالات متحده با تصویب اصلاحیه کیگالی در پروتکل مونترال که از ۲۹ ژانویه برای ایالات متحده لازم الاجرا شد، اقدامات بیشتری را برای مقابله با اثرات مضر گازهای خاص در استراتوسفر پیش خواهد گرفت.

اصلاحیه کیگالی خواستار کاهش تدریجی تولید و مصرف هیدروفلوئوروکربن‌ ها (HFCs)، گازهای گلخانه‌ ای بسیار قوی ‌تر از دی ‌اکسید کربن است که اغلب در هواپخش ها، فوم‌ ها، سردسازی و تهویه مطبوع استفاده می ‌شوند.

ایالات متحده صد و چهلمین کشوری است که این اصلاحیه را تصویب می کند، و تلاش های جهانی برای جلوگیری از افزایش دمای جهانی تا نیم درجه سانتیگراد در این قرن مشارکت می کند. آمریکا همچنین با سرمایه گذاری در فناوری پاک و مشاغل تولیدی، جایگزین هایی برای کلروفلوئوروکربن ‌ها خواهد یافت.

پرزیدنت بایدن در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، پس از تصویب این اصلاحیه توسط مجلس سنا گفت: “ایالات متحده به میز رهبری در مبارزه با تغییرات اقلیمی بازگشته است. با پیوستن کشورهای بیشتری به ایالات متحده در تصویب این اصلاحیه می‌توانیم از گرمایش زمین تا نیم درجه سانتیگراد در این قرن جلوگیری کرده و سهم قابل توجهی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و محافظت از جوامع در برابر تأثیرات شدیدتر ادا کنیم.”