انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان (NAACP) در ۱۹۰۹ تأسیس شد، مدافع پیشتاز حقوق آمریکایی های آفریقایی تبار بوده است. فعالیت های این انجمن در راستای پایان بخشیدن به تفکیک نژادی در ایالات های جنوبی طی  دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به خوبی شناخته شده اند. اما واقعیت کمتر شناخته شده درباره این انجمن این است که فعالیت های آن از دفاع از حقوق آمریکایی های آفریقایی تبار  گسترده تر و جامع تر است.

اعضا از پیشینه های گونه گون

 

مدیریت انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان که برای “حصول اطمینان از برابری حقوق سیاسی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد، و ریشه کنی تبعیض بر اساس نژاد بنیاد گذاشته شد،” در طول بخش عمده ای از تاریخش بر عهده رهبرانی از نژادهای مختلف بوده است.  بنیانگذاران این انجمن گروه متنوعی از افراد، ازجمله ویلیام ادوارد برگهارت دوبوآ، یک دانش پژوه و فعال سیاهپوست؛ هنری موسکوویتس، یک مهاجر یهودی اهل رومانی؛ و ماری وایت اووینگتون، یک فعال اجتماعی سفیدپوست را شامل می شد.

افزوده بر آمریکایی های آفریقایی تبار، هیسپانیک ها، آسیایی های جنوب شرقی، و بومیان آمریکایی، مدیریت ۲٫۲۰۰ شعبه این انجمن در سراسر ایالات متحده را بر عهده دارند. اکثریت اعضای شعبه های این انجمن در کارولینای شمالی و مِین را سفیدپوستان تشکیل می دهند. جمیه آدامز، سخنگوی این انجمن گفت: “هیچ قید و شرطی برای عضویت در انجمن ما وجود ندارد. ما یک سازمان حقوق مدنی هستیم.”

اعضای انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان در خیابان راهپیمایی می کنند. (عکس اهدایی از NAACP)
اعضای انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان در راهپیمایی برای اصلاحات در قوانین مهاجرت و آموزش شرکت می کنند. (عکس اهدایی از NAACP)

دفاع از اهداف مختلف

فراتر از فعالیت ها در راستای رفتار عادلانه با سیاهپوستان، انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان همچنین از مهاجران در ایالات متحده که اکثراً هیسپانیک هستند، دفاع می کند. (جمعیت هیسپانیک ها در ایالات متحده از ۱۲٫۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به تقریباً ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت، درحالیکه جمعیت سیاهپوستان در طول همین دوره همچنان کمی بالاتر از ۱۲ درصد باقی ماند.)

انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان برای رسیدگی و پرداختن به نابرابری های آموزشی و تبعیض در نظام عدالت جزائی با گروه های مدافعه از بومیان آمریکایی همکاری می کند.

این انجمن به تازگی اهداف تازه ای را به ماموریت خود افزوده است. یکی از برنامه های این انجمن از تهی دستان در مقابل اثرات تغییرات آب و هوا، مانند سیلاب و آلودگی هوا محافظت می کند. انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان از حق ازدواج زوج های همجنسگرا دفاع می کند. راوی پری، یکی از اعضای این سازمان، با اشاره به ماموریت این انجمن در صیانت از حقوق همه افراد گفت: “همه، یعنی همه.” پری نخستین مرد سیاهپوست آشکاراً همجنسگرا است که مدیریت یک شعبه انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان را بر عهده دارد. او گفت: “هر انسانی دارای حقوق و آزادی های مدنی انکارناپذیرند است.”