انجمن های دانشجویان مسلمان در ایالات متحده روابط فرهنگی ایجاد می کنند

(Courtesy of Waqas Idrees)
در طول ماه رمضان ۲۰۱۴، وقاص ادریس (وسط) با محمد عبدالصمد (چپ) از سودان و عادل ملام (راست) از بریتانیا هر روز بر تهیه بسته های افطار در انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستون نظارت داشتند. (Courtesy of Waqas Idrees)

وقتی وقاص ادریس برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک از پاکستان به ایالات متحده آمد، در انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستون(ISBCC) ، یک مسجد و مرکز اجتماعی برای دانشجویان مسلمان آمریکا و کانادا (MSA National)- یک سازمان مذهبی غیر دولتی- دوستی و رفاقت پیدا کرد.

انجمن دانشجویان مسلمان از سازمان هایی مانند انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستون برای برگزاری گردهمایی ها برای تبادل نظر و متحد ساختن دانشجویان مسلمان از پیشینه های مختلف حمایت می کند.

ادریس گفت: “این رویدادها از نظر معنوی بسیار مفید بودند زیرا مرا قادر ساختند تا با ایجاد ارتباط با افراد از کشورهای سراسر جهان، در زندگی مردم تغییرات مثبت ایجاد کنم.”

گروهی از دانشجویان مسلمان در سال ۱۹۶۳ این انجمن را در دانشگاه ایلینوی در اوربانا-چمپین تأسیس کردند. دهه ها پس از تأسیس، این انجمن همچنان گسترش یافته و در حال حاضر بیش از ۶۰۰  شعبه در دو کشور را در بر می گیرد.

انجمن دانشجویان مسلمان از رشد معنوی، مذهبی، اجتماعی و مدنی دانشجویان و همچنین از رفاه و بهزیستی آنها حمایت می کند. این انجمن همچنین به دانشجویان مسلمان کمک می کند تا در هر کجا که مشغول تحصیل هستند، احساس امنیت و تعلق داشته باشند.

ادریس، دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن در بوستون و مؤسسه فناوری ماساچوست در کمبریج، ماساچوست در سال تحصیلی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، به یاد می آورد که در یک مراسم افطار که توسط انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستون با انجمن اسلامی دانشگاه نورث ایسترن برگزار شده بود، داوطلبانه کار کرد. شرکت در این رویداد برای افراد از همه پیشینه های مذهبی آزاد بود.

او گفت: “این رویداد در مرکز دانشجویی برگزار شد؛ در همان سالنی که از من استقبال شد، با پوسترهایی که توجه مرا در همان روز اول جذب کردند، با این پیام که مهم نیست از کجا می آیید، مهم نیست که اولویت ها و گزینه های شما در زندگی چیست، در اینجا ما یکی هستیم.”

مریم نور نیز با شرکت در برنامه مبادله وزارت امور خارجه ایالات متحده برای دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی، برای تحصیل در رشته روابط بین الملل در دانشگاه وایومینگ در ترم بهاره ۲۰۱۹، از پاکستان به ایالات متحده آمد.

گروهی از دانشجویان روی چمن ایستاده اند. (Courtesy of Maryam Noor)
مریم نور (سوم از سمت چپ) با همتایان بین المللی خود در دانشگاه وایومینگ در لارامی. (Courtesy of Maryam Noor)

نور از طریق دفتر دانشجویان و دانش پژوهان بین المللی در مورد شعبه انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا و کانادا در دانشگاه وایومینگ مطلع گشت. او به سرعت به این انجمن پیوست و به سازماندهی رویدادهای مختلف، از جمله سخنرانی دانش پژوهان مسلمان برای اعضای این نهاد کمک کرد.

بنا بر داده های مرکز تحقیقات پیو، کمتر از یک درصد از جمعیت وایومینگ خود را به عنوان مسلمان شناسایی می کنند. این امر وجود سازمان ها مانند انجمن دانشجویان مسلمان را برای ایجاد حس تعلق اجتماعی میان دانشجویان مسلمان و ترویج درک متقابل با افرادی که هیچ تجربه ای با جامعه مسلمان نداشته اند را ضروری می سازد.

نور گفت: “این یکی از بهترین تجربه های یادگیری در زندگی ام بود. من در رویدادهای زیادی در محیط دانشگاه شرکت کردم و مطالب زیادی در مورد فرهنگ آمریکایی آموختم.”

انجمن های دانشجویان مسلمان در دانشگاه های ایالات متحده ابزار ارزشمندی برای ایجاد روابط معنادار و گرامیداشت جامعه مسلمان هستند.